Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izricanje presude Žalbenog vijeća u predmetu Tužilac protiv Milomira Stakića

Izricanje presude Žalbenog vijeća u predmetu Tužilac protiv Milomira Stakića

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

Haag, 20. mart 2006.
CVO/MOW/262t
 

IZRICANJE PRESUDE ŽALBENOG VIJEĆA U PREDMETU
TUŽILAC PROTIV MILOMIRA STAKIĆA

 

Žalbeno vijeće će u srijedu, 22. marta 2006. u 14:15 sati, u sudnici I, izreći presudu u predmetu Tužilac protiv Milomira Stakića, koji je 1992. godine bio vodeća politička figura u bosanskoj opštini Prijedor.

Pretresno vijeće je proglasilo Milomira Stakića, bivšeg predsjednika Skupštine opštine Prijedor, krivim za ubistvo, istrebljenje, progone i deportaciju nesrba u Prijedoru 1992. godine. Pretresno vijeće je proglasilo Milomira Stakića krivim za više od 1.500 ubistava i utvrdilo tačan identitet 486 žrtava. Pretresno vijeće ga je za te zločine osudilo na kaznu doživotnog zatvora, što je maksimalna kazna koju Sud može izreći.

Zločini za koje je Pretresno vijeće osudilo Milomira Stakića desili su se nakon što je Srpska demokratska stranka (SDS) preuzela vlast u opštini Prijedor tokom 29. i 30. aprila 1992. godine. Pretresno vijeće je zaključilo da je to bio nezakonit puč koji je planiran i koordiniran mjesecima i čiji je krajnji cilj bio stvaranje srpske opštine, koja je u konačnici trebala postati dio zamišljene čisto srpske države.

Pretresno vijeće je zaključilo da je progon nesrba vršen u kampanji koja je provedena u opštini Prijedor 1992. godine. Ta kampanja progona uključivala je masovna ubistva u logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje, u naseljima i selima naseljenim bosanskim Muslimanima širom te opštine i na planini Vlašić. Takođe je uključivala silovanja, seksualne napade i premlaćivanja u logorima. Najmanje 20.000 nesrba pobjeglo je ili je deportovano iz Prijedora.

Milomir Stakić je jedan od osmorice optuženih koji su osuđeni za zločine počinjene u Prijedoru. Ostala sedmorica su:

Damir Došen, koji je osuđen na 5 godina zatvora;
Darko Mrđa, koji je osuđen na 17 godina zatvora;
Dragoljub Prcać, koji je osuđen na 5 godina zatvora;
Mladjo Radić, koji je osuđen na 20 godina zatvora;
Duško Sikirica, koji je osuđen na 15 godina zatvora;
Duško Tadić, koji je osuđen na 20 godina zatvora;
Zoran Žigić, koji je osuđen na 25 godina zatvora.
 

*****

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: http://www.icty.org