Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izveštaj o strategiji okončanja rada MKSJ: obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

PREDSEDNIK
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 5. decembar 2013.
CS/PR1590t

Izveštaj o strategiji okončanja rada MKSJ: obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Predsednik Međunarodnog suda, sudija Theodor Meron, danas je izvestio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija o napretku koji je MKSJ ostvario u ispunjenju svog mandata.

“Međunarodni sud je nastavio da ostvaruje napredak ka okončanju poslednjih preostalih predmeta pred njim. Od mog poslednjeg izveštaja o napretku u sprovođenju strategije, Međunarodni sud je izrekao pet presuda” predsednik je izjavio pred Savetom bezbednosti. U vezi s preostalim postupcima, predsednik je Savet obavestio da će “gotovo svi postupci pred MKSJ biti okončani do 31. decembra 2014.”

Procene o datumima izricanja presuda su ostale nepromenjene u sedam od 11 preostalih predmeta pred MKSJ, izjavio je predsednik. “Odlaganja u tri od preostala četiri predmeta su vrlo ograničena”. Objasnio je da se izricanje presude u predmetu Karadžić očekuje u oktobru 2015. umesto u julu 2015, dok će presude po žalbi u predmetima Šainović i drugi i Đorđević biti izrečene u januaru 2014. godine, mesec dana kasnije nego što je prethodno bilo predviđeno.

Poslednji predmet, postupak protiv Vojislava Šešelja, pretrpeo je dodatna, ozbiljna odlaganja koja su proistekla iz izuzeća jednog od sudija u tom predmetu. U Pretresno veće je nakon toga imenovan drugi sudija, koji se sada upoznaje s predmetnim spisima i pregleda dokumentaciju u vezi s njima. Predsednik je napomenuo da će više informacija o ovom predmetu dostaviti u svom sledećem izveštaju Savetu bezbednosti.

Predsednik Meron je napomenuo da se više odlaganja o kojima je izvestio i nemogućnost da se sav pravosudni rad MKSJ okonča do kraja 2014. godine “mogu direktno pripisati faktorima van procesa vođenja suđenja i odslikavaju inherentnu nesigurnost predviđanja vremena potrebnog da se završe presude u izuzetno složenim predmetima”. Osim toga, predsednik je naglasio uticaj jedinstvenih okolnosti u kojima se Međunarodni sud nalazi, “jer je smešten hiljadama kilometara od mesta navodnih zločina, zahteva prevođenje mnoštva dokumenata na više jezika i od njega se očekuje da pregleda obim dokaznog materijala koji je nepoznat u krivičnim postupcima na nacionalnom nivou”. Dodao je da, uprkos ovim i drugim izazovima, Međunarodni sud ulaže sve napore kako bi obezbedio da se predviđeni datumi okončanja predmeta ne menjaju.

Napominjući da mandat svih sudija MKSJ ističe krajem ovog meseca, predsednik je pomenuo zahteve koje je nedavno uputio Savetu da se mandat sudija produži na period do očekivanog okončanja poslednjeg prvostepenog ili žalbenog postupka u predmetima u kojima postupaju. On je naglasio da se podnoseći te zahteve “vodio idejom efikasnosti i maksimalne transparentnosti. I zaista, produženja mandata koja se poklapaju s dužinom sudskih postupaka na kojima sudije rade će pomoći Međunarodnom sudu i smanjiti zahteve koji troše dragoceno vreme Saveta bezbednosti”.

Predsednik je pred Savetom bezbednosti podelio i neka zapažanja koja je dobio nakon nedavne posete Bosni i Hercegovini.

“Razgovori koje sam vodio tokom te posete … učinili su mi još očiglednijim da rad Međunarodnog suda, koliko god da je on važan, ne može odgovoriti na sve potrebe regiona. Stoga međunarodna zajednica treba da podrži dodatne, komplementarne inicijative koje omogućavaju pomirenje kroz dijalog i restituciju”, izjavio je predsednik Meron. Predsednik je posebno pozvao države članice da podrže napore da se obezbede reparacije za žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji.

Predsednik je zaključio svoje obraćanje time što je Savetu bezbednosti rekao da se nada da njegov “otvoren prikaz odlaganja, izazova i potencijalnih budućih rizika ne ostavlja nepotrebno negativan utisak o Međunarodnom sudu”. Predsednik Meron je Savetu bezbednosti pružio uveravanja da su sudije i osoblje Međunarodnog suda “i dalje u potpunosti posvećeni završavanju prvostepenih i drugostepenih postupaka na efikasan način i u skladu s najvišim standardima proceduralne pravičnosti”.