Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izveštaj o strategiji okončanja rada MKSJ: Obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

PREDSEDNIK
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Hag, 12. jun 2013.
VE/CS/PR1570t

Izveštaj o strategiji okončanja rada MKSJ:
Obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

Sudija Theodor Meron, predsjednik MKSJ-a

Sudija Theodor Meron danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u svom dvojnom svojstvu predsednika i MKSJ i Mehanizma za međunarodne krivične sudove. Predsednik Meron je izvestio o napretku koji je Međunarodni sud postigao u strategiji okončanja svog rada i izneo pojedinosti o tekućim poslovima Mehanizma i pripremama za početak rada njegovog haškog ogranka 1. jula 2013. godine.

Predsednik Meron je naglasio da “Međunarodni sud preduzima sve napore da što je pre moguće završi svoje preostale pravosudne poslove, u potpunosti poštujući fundamentalna prava optuženih i žalilaca na postupak u skladu s međunarodnim standardima”.

Predsednik Meron je naglasio dostignuća Međunarodnog suda ostvarena od njegovog prethodnog izveštaja Savetu bezbednosti u novembru 2012, ističući da su prvostepeni i drugostepeni postupci završeni u ukupno sedam predmeta.

Što se tiče preostalih suđenja koja su u toku, predsednik Meron pružio je uveravanja Savetu bezbednosti da se postupci protiv Gorana Hadžića i Ratka Mladića vode prema planu i da će biti okončani krajem 2015, odnosno sredinom 2016. godine, kako je prethodno i bilo predviđeno. Napominjući da je u procenama datuma okončanja suđenja Vojislavu Šešelju i Radovanu Karadžiću došlo do promena, predsednik Meron je objasnio da se presude u ovim predmetima sada očekuju u oktobru 2013, odnosno u julu 2015.

Osvrćući se na žalbene postupke, predsednik Meron je obavestio Savet bezbednosti da se očekuje da predmet Šainović i drugi bude okončan do decembra 2013, kako je prethodno predviđeno, dok se sada očekuje da postupci u predmetima Vlastimira Đorđevića i predmetu Popović i drugi budu okončani u decembru 2013, odnosno oktobru 2014. godine.

Iznoseći detalje u vezi s predviđenim datumima izricanja presuda u svakom od predmeta koji se vode pred Međunarodnim sudom, predsednik Meron je napomenuo da “je Međunarodni sud postigao ogroman uspeh”. Ali je priznao o da “je u određenim postupcima došlo do izvesnih odgađanja”. Predsednik Meron je pružio uveravanje Savetu bezbednosti da “je usvojeno više različitih mera kako bi se odgađanja svela na najmanju moguću meru”. On je podsetio Savet bezbednosti da “mnogi od faktora koji su doveli do ovih odgađanja nisu nepoznati u pravosudnim i krivičnim postupcima širom sveta” i dodao je uticaj neočekivanih događaja uvećan “jedinstvenom situacijom i mandatom Međunarodnog suda”.

Osvrćući se na rad Mehanizma predsednik Meron je obavestio Savet bezbednosti da su obavljene sve pripreme kako bi se obezbedio “gladak prenos funkcija sa MKSJ na haški ogranak Mehanizma.” Predsednik Meron pružio Savetu pregled administrativnog i pravosudnog rada Mehanizma, napominjući da se očekuje da će eventualni žalbeni postupci vezani za prvostepene presude MKSJ u predmetima Šešelj, Karadžić, Hadžić i Mladić biti vođeni pred Mehanizmom.

Pominjući nedavnu proslavu dvadesetogodišnjice rada godišnjicu rada MKSJ, predsednik Meron je okončao svoje obraćanje zahvalivši Savetu bezbednosti “na tome što je prepoznao (…) doprinose Međunarodnog suda u proteklih dvadeset godina” i “na tome što je prepoznao da Mehanizam igra ključnu ulogu u obezbeđivanju da predstojeće zatvaranje MKSJ i MKSR ne ostavi otvorena vrata nekažnjivosti”.