Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Izvještaj o provođenju strategije okončanja rada: Obraćanje tužioca Brammertza Savjetu bezbjednosti UN-a

TUŽILAŠTVO
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 5. decembar 2013.
LP/OTP/PR1591t

Izvještaj o provođenju strategije okončanja rada: Obraćanje tužioca Brammertza Savjetu bezbjednosti UN-a

Tužilac Serge Brammertz

Tužilac Serge Brammertz predstavio je danas Savjetu bezbjednosti 20. izvještaj Tužilaštva o provođenju strategije okončanja rada Međunarodnog suda, u kojem se osvrnuo na trenutni status prvostepenih i drugostepenih postupaka, saradnju Tužilaštva s državama na području bivše Jugoslavije i napredak u krivičnom gonjenju za ratne zločine pred nacionalnim pravosuđem u Bosni i Hercegovini, kao i regionalnu saradnju između Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Na samom početku, tužilac je ukazao na značajan napredak postignut u pogledu okončanja preostala tri prvostepena suđenja: odbrana je u posljednjoj fazi iznošenja svojih dokaza u predmetu Karadžić, tužilaštvo je završilo izvođenje dokaza u predmetu Hadžić i očekuje se da će do kraja ove godine završiti izvođenje dokaza u predmetu Mladić. Tužilac je izjavio da će “do početka 2014. godine, tužilaštvo završiti glavni dokazni postupak u svim prvostepenim postupcima pred Međunarodnim sudom”. Tužilac je dodao da je “u predmetu Šešelj došlo do ozbiljnog zastoja” nakon što je izricanje prvostepene presude, koje je bilo zakazano za 30. oktobar 2013., odgođeno nakon izuzeća jednog od sudija. Tužilac je istakao da je “zabrinutost koju su izrazili tužilaštvo i članovi Pretresnog vijeća u predmetu Šešelj u pogledu valjanosti odluke o izuzeću odbačena”. U skladu s tim, nakon imenovanja novog sudije, strane u postupku čekaju na daljnja uputstva Pretresnog vijeća u pogledu privođenja ovog predmeta kraju.

Ukazavši na obilježavanje 20. godišnjice Međunarodnog suda, tužilac je izjavio da “dešavanja tokom perioda na koji se odnosi ovaj izvještaj podsjećaju nas na to da mnogi ljudi u bivšoj Jugoslaviji i dalje čekaju odgovore na pitanja o sudbini svojih najbližih”. Tužilac se posebno osvrnuo na nedavno otkrivenu masovnu grobnicu Tomašica, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, kazavši da “je to jedna od najvećih ikada otkrivenih grobnica iz koje su do sada ekshumirani posmrtni ostaci 474 tijela”. Istakao je da je to “pravovremeni podsjetnik da se napori na rješavanju pitanja osoba nestalih u sukobima u bivšoj Jugoslaviji moraju ubrzati”. Tužilac je pohvalio rad Međunarodne komisije za nestale (ICMP), koja radi zajedno s nacionalnim vlastima na ekshumacijama. Takođe je podržao ideju o jačanju kapaciteta Komisije da radi na slučajevima nestalih osoba u drugim dijelovima svijeta.

Osvrnuvši se na saradnju Međunarodnog suda s državama na području bivše Jugoslavije, tužilac je izjavio da “Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina pravovremeno ispunjavaju” zahtjeve za pomoć Tužilaštva i “pomažu rad Tužilaštva u preostalim prvostepenim i drugostepenim postupcima”.

Međutim, tužilac Brammertz je istakao ozbiljnu zabrinutost u pogledu predmeta u vezi s ratnim zločinima pred nacionalnim pravosuđem u Bosni i Hercegovini. Postignut je veoma mali napredak u privođenju kraju istražnih dosjea koje je proslijedilo Tužilaštvo MKSJ-a, i dalje postoji znatan broj neriješenih predmeta koje treba krivično goniti u okviru državne Strategije za ratne zločine, a provođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Maktouf i Damjanović pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini pokrenulo je značajna pitanja.

Osvrnuvši se na regionalnu saradnju, tužilac je izjavio da se “nakon nedavnog potpisivanja protokola o saradnji održavaju redovni sastanci i razmjenjuju informacije o predmetima”, ali da “su ipak potrebne daljnje reforme kako bi se riješili aktuelni problemi u pogledu koordinacije, naročito postojeće pravne prepreke za izručenje”.

Tužilac Brammertz je svoje obraćanje završio riječima da “20 godina nakon što je osnovan”, Međunarodni sud “tek treba da u potpunosti ispuni svoje obećanje o ostvarenju pravde za žrtve i preživjele zvjerstava u bivšoj Jugoslaviji”. Dodao je da žrtve i preživjeli “s pravom imaju visoka očekivanja” od Međunarodnog suda, jer su se “došavši da svjedoče u postupcima mnogi od njih suočili sa duboko potisnutim strahovima i traumama”. Tužilac je dodao da bi “bez njihove hrabrosti i opredijeljenosti za uspjeh Međunarodnog suda”, Međunarodni sud “postigao veoma malo”. Konstatujući da su “najnovija dešavanja ozbiljno narušila odnos povjerenja koji Međunarodni sud ima sa žrtvama i preživjelima”, tužilac Brammertz je izjavio da Tužilaštvo “naglašava svoju opredijeljenost da iskoristi posljednju fazu” svog rada “kako bi otklonio tu zabrinutost”.