Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud domaćin studijskoj poseti predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava Srbije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 17. oktobar 2011.
VE/MOW/1452t


Međunarodni sud domaćin studijskoj poseti predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava Srbije

 

 
 

Outreach program Međunarodnog suda domaćin je grupi od 17 zvaničnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije, koji su došli u dvodnevnu studijsku posetu na MKSJ.

Poseta je organizovana u sklopu napora Međunarodnog suda da unapredi saradnju i razmenu znanja s grupama i pojedincima čiji su profesionalni napori usmereni ka unapređenju vladavine prava i promociji ljudskih prava u državama bivše Jugoslavije.

Ratomir Vićovac, vođa ovog Projekta implementacije prioriteta u oblasti ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina, koji finansira Evropska unija, rekao je da je “Uprava za ljudska i manjinska prava Srbije bila u više studijskih poseta različitim organizacijama za ljudska i manjinska prava, uključujući OEBS/ODIHR, Savet Evrope, Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Evropski sud za ljudska prava”, dodavši, u vezi s ovom posetom, da su "na određeni način, sačuvali jednu od najboljih za kraj".

Posetioci su imali priliku da se sastanu s brojnim zvaničnicima Međunarodnog suda i da se bolje upoznaju s velikim brojem tema, uključujući nasleđe MKSJ, njegov Rezidualni mehanizam, saradnu država i pravnu pomoć koja se pruža optuženima. Program uključuje posetu Pritvorskoj jedinici gde će posetioci saznati više o naporima Međunarodnog suda da vodi ovu ustanovu u skladu s najvišim međunarodnim standardima.

Outreach program je jedno od glavnih oruđa za razmenu ekspertize Međunarodnog suda s nacionalnim pravosudnim sistemima i drugim državnim ustanovama, kao i s raznim vladinim i nevladinim organizacijama. Kako se MKSJ približava ispunjenju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da dostignuća Međunarodnog suda učini pristupačnijim i razumljivijim lokalnim zajednicama u bivšoj Jugoslaviji.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske unije.
 

* * *

Više informacija o Outreach programu dostupno je na vebsajtu Međunarodnog suda putem sledećeg linka.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email:
press [at] icty.org ()
Pratite MKSJ na
Twitteru i Youtubeu