Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud okončao seriju radionica o MMKS

SEKRETARIJAT
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Hag, 14. jun 2013.
VE/CS/PR1572t

Međunarodni sud okončao seriju radionica o MMKS

Pravnici na radionici o Mehanizmu na Visokom sudskom i tužilačkom vijeću u Sarajevu

Pred otvaranje haškog ogranka Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) 1. jula 2013. godine Međunarodni sud je za više od 70 pravnika i partnera iz nevladinih organizacija organizovao više radionica u Beogradu i Sarajevu kako bi objasnio mandat ove nove organizacije.

U skladu s dugogodišnjom posvećenošću Međunarodnog suda jačanju veza s pravosudnom organima i građanskim društvom u bivšoj Jugoslaviji, ove radionice su imale za cilj da omoguće kontinuiranu saradnju pravnika, nevladinih organizacija, MKSJ i Mehanizma.

Komentarišući važnost ovih radionica, sekretar MKSJ i MMKS, John Hocking, je izjavio: “Međunarodni sud je razvio delotvorne radne odnose sa državama širom bivše Jugoslavije. Kako se približavamo uspešnom okončanju mandata MKSJ, radujemo se nadogradnji tih veza, u saradnji s našim partnerima dok se određene funkcije prenose sa Međunarodnog suda na Mehanizam”.

Radionicama su obuhvaćeni mandat MMKS, strategija okončanja rada MKSJ i uloga Mehanizma u tom procesu. Radionice su pružile priliku predstavnicima i partnerima Međunarodnog suda da razgovaraju o implikacijama prelaska na MMKS i važnosti međusobne podrške i pomoći.

Oficir za vezu u BiH objašnjava rad Mehanizma NVO partnerima

Prvoj radionici, održanoj u ponedeljak u Apelacionom sudu prisustvovalo je 30 sudija, tužilaca i branilaca. Sličnoj radionici održanoj juče u Visokom sudskom i tužilačko veću u Sarajevu prisustvovalo je 20 pravnih stručnjaka. Osim toga, u kancelarijama MKSJ u Sarajevu i Beogradu održane su diskusije s više od 20 partnera iz nevladinih organizacija.

“Uloga Mehanizma u više aspekata, poput omogućavanja kontakata sa zaštićenim i svedocima i pristupa arhivi MKSJ su od velike važnosti za nas. Time se u velikoj meri može unaprediti procesuiranje predmeta ratnih zločina pred domaćim pravosuđem u Bosni i Hercegovini, doprineti efikasnoj implementaciji naše Strategije za okončanje tih predmeta” izjavila je sudija Minka Kreho sa Suda Bosne i Hercegovine.