Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud pokrenuo nove online resurse u predmetu Karadžić

Sekretarijat | | Haag |

Međunarodni sud je danas pokrenuo tri nove online alatke koje pružaju dodatne informacije o predmetu Karadžić – spisak pretresa, kolekciju svih snimaka javnih pretresa u ovom predmetu, kao i cjelokupnu kolekciju javnih dokaznih predmeta.

Spisak pretresa uvodi inovativni praktični način pristupa informacijama u vezi s javnim pretresnima u ovom predmetu. Predstavljen u formi interaktivne tabele na websiteu MKSJ‑a, spisak korisnicima omogućava jednostavan pristup informacijama u vezi sa svjedocima i pregled transkripata njihovih svjedočenja.

Baza podataka Sudski spisi MKSJ-a je proširena kako bi uključila video snimke svih javnih pretresa održanih u predmetu Karadžić. Više od 1.600 video snimaka pretresa suđenja je digitalizovano i sada se mogu pogledati na engleskom, francuskom i bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku.

Osim toga, gotovo 20.000 javno zavedenih dokaznih predmeta uvrštenih u spis tokom suđenja Karadžiću sada su dostupni u bazi podataka Sudski spisi MKSJ-a.

Međunarodni sud je pokrenuo ove nove alatke kako bi unaprijedio mogućnosti koje pruža širokom spektru publike u pretraživanju velikog obima javnih materijala proisteklih sa suđenja.

Razvoj novih alatki kako bi se poboljšao pristup spisima predstavlja dio nastojanja Međunarodnog suda da obezbijedi najviše standarde pozivanja na odgovornost i transparentnosti u svom radu.