Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud razmotrio Outreach i izgradnju kapaciteta sa pravosuđem Srbije

Saopštenje za javnost
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 12. februar 2009.
NJ/MOW/1303t


Međunarodni sud razmotrio Outreach i izgradnju kapaciteta sa pravosuđem SrbijeMeđunarodni sud je danas bio domaćin grupi zvaničnika pravosuđa Srbije koji su u poseti kako bi razmotrili preporučene procedure i iskustva Outreach programa Međunarodnog suda i njegov rad na izgradnji kapaciteta nacionalnih sudova da na pravičan način vode postupke u predmetima za ratne zločine.

Predstavnici Nacionalnog saveta Srbije za saradnju sa MKSJ, Tužilaštva za ratne zločine, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, Okružnog suda u Beogradu i Pravosudnog centra za obuku i usavršavanje učestvovali su u jednodnevnom seminaru koji je omogućio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Međunarodni sud je prvi razvio najširi i najraznovrsniji Outreach program od svih međunarodnih sudova. Outreach program, koji ove godine obeležava desetogodišnjicu postojanja, predvodi rad Međunarodnog suda na izgradnji kapaciteta nacionalnih pravosuđa u državama nastalim na području bivše Jugoslavije. Međunarodni sud je postao uzor za druge međunarodne sudove u prenošenju praktičnih znanja, umeća, dokaznog materijala i prosleđivanju predmeta nacionalnim vlastima kako bi one nastavile ključnu misiju kojom se obezbeđuju pravda i poštovanje vladavine prava.


*****

Više informacija o Outreach programu Međunarodnog suda možete naći na internet strnanici Međunarodnog suda na http://www.icty.org/sections/Outreach


*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org