Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Međunarodni sud uspješno okončao projekat Outreach programa namijenjenog mladima za 2012.-2013. godinu

SEKRETARIJAT
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Haag, 31. oktobar 2013.
CS/PR1586t

Međunarodni sud uspješno okončao projekat Outreach programa namijenjenog mladima za 2012.-2013. godinu

Outreach program Međunarodnog suda danas je okončao svoj hvaljeni projekat namijenjen mladima za 2012.-2013. akademsku godinu univerzitetskim predavanjem na Pravnom fakultetu u Splitu, Hrvatska, i prezentacijom u srednjoj školi u Rogovu na Kosovu.

Gotovo 2.400 učenika iz 40 srednjih škola i više od 1.100 studenata 25 univerziteta iz cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i sa Kosova obuhvaćeno je ovim projektom tokom 2012.-2013. školske godine. Prezentacije su održane u nekim od zajednica koje su najviše pogođene ratovima iz devedesetih godina 20. vijeka, uključujući Bratunac, Sanski Most, Brčko, Stolac, Vukovar, Zadar, Knin, Peć i Podujevo. Prezentacije u srednjim školama pružile su činjenične informacije o radu Međunarodnog suda i njegovim dostignućima, dok su predavanja na univerzitetima upoznala studente s mnogo kompleksnijim temama vezanim za sudsku praksu suda.

“Bili smo ohrabreni snažnom željom mladih ljudi iz regiona da saznaju više o Međunarodnom sudu i odigraju suštinsku ulogu u procesu suočavanja s prošlošću”, rekao je Nenad Golčevski, voditelj odjela Outreach programa MKSJ-a u Haagu.

Komunikacija sa mladim generacijama u bivšoj Jugoslaviji jedan je od centralnih ciljeva projekta Outreach programa MKSJ-a namijenjenog mladima. Ovaj projekat je pokrenut 2011. godine s ciljem da ohrabri srednjoškolce i studente da se aktivno uključe u rad Međunarodnog suda i njegova dostignuća, kao i da doprinesu aktuelnoj regionalnoj debati o širim pitanjima mehanizama tranzicijske pravde, međunarodnog krivičnog prava i oporavka nakon sukoba.

“Neznanje stvara jaz između ljudi različitih nacionalnosti”, a prezentacije MKSJ-a “doprinose boljem razumijevanju među ljudima”, izjavio je jedan učenik četvrtog razreda srednje škole iz Višegrada, Republika Srpska, BiH.

Kako se MKSJ približava kraju svog mandata, Outreach program intenzivira napore da informacije o Međunarodnom sudu i njegovim dostignućima učini pristupačnijim glavnim zainteresovanim grupama, kao što su mladi. Na taj način, Outreach program nastoji da promoviše razumijevanje rada Međunarodnog suda i njegovog naslijeđa.

Outreach program uživa stalnu podršku Evropske unije, a njegov rad s mladima velikodušno podržava Vlada Finske.


Outreach program Međunarodnog suda

Za više informacija o aktivnostima Outreach programa, kontaktirajte Nermu Jelačić, šeficu Službe za komunikacije, na jelacic [at] un.org, +31 (0)70 512 5580, +31 (0)65 357 8006.