Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Milan Martić prebačen u Estoniju na odsluženje kazne

Saopštenje za javnost
SEKRETARIJAT
(Iskljucivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 26. juni 2009.
VE/MOW/PR1323t


Milan Martić prebačen u Estoniju na odsluženje kazne


Milan Martić

Milan Martić, bivši politički vođa Srba u Hrvatskoj za vreme rata, danas je prebačen u Estoniju na odsluženje kazne od 35 godina zatvora na koju je osuđen zbog zločina počinjenih nad Hrvatima i ostalim nesrbima u Hrvatskoj od 1991. do 1994. godine.

Pretresno veće je Martića 12. juna 2007. godine, osudilo na 35 godina zatvora za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, uključujući progone, ubistvo, mučenje, deportacije, napade na civile i bezobzirno razaranje civilnih područja.

Pretresno veće je zaključilo da je Martić učesnik udruženog zločinačkog poduhvata koji je imao za cilj da stvori jedinstvenu srpsku teritoriju prisilnim uklanjanjem nesrpskog stanovništva nastanjenog na području pod njegovom kontrolom.

Pretresno veće je zaključilo da je praktično celokupno hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo proterano sa područja pod Martićevom kontrolom. Njegovu krivica je utvrđena za zločine počinjene, između ostalih u mestima Hrvatska Dubica, Baćin, Saborsko, Lipovača, Škabrnja, Nadin i Bruška. Takođe je proglašen krivim za naređenje neselektivnog granatiranja Zagreba 2. i 3. maja 1995. godine u kojem je sedam ljudi poginulo, a više od 200 ranjeno. 

I tužilaštvo i odbrana su uložili žalbe na Presudu. Žalbeno veće je 8. oktobra 2008. potvrdilo Martićevu krivicu i kaznu od 35 godina zatvora.

Podaci o ovom predmetu su dostupni na internet stranici Međunarodnog suda na
http://www.icty.org/x/cases/martic/cis/bcs/cis_martic_BCS.pdf

Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teška kršenja humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 120 lica su okončani. *****

Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda www.icty.org*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org