Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKCK završio godišnju inspekciju Pritvorske jedinice

MEĐUNARODNI SUD
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Hag, 27. septembar 2013.
CT/CS/PR1580t

MKCK završio godišnju inspekciju Pritvorske jedinice

Delegacija Međunarodnog komiteta crvenog krsta je 25. septembra 2013. završila godišnju inspekciju Pritvorske jedinice MKSJ.

MKCK dolazi u posete Pritvorskoj jedinici jednom godišnje od 1995. godine kako bi osigurao da pritvor osoba na MKSJ ispunjava međunarodno utvrđene standarde pritvora i postupanja s pritvorenicima. Tokom ovih poseta predstavnici MKCK se sastaju s predstavnicima Sekretarijata i Kabineta predsednika MKSJ. Predstavnici MKCK takođe održavaju individualne sastanke s pritvorenicima MKSJ.

Pritvorska jedinica Ujedinjenih nacija primenjuje najviše međunarodne standarde postupanja s pritvorenicima. Pozdravljamo inspekciju Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija od strane trećih lica, u ovom slučaju MKCK”, izjavio je sekretar John Hocking.


Za dodatne informacije molimo vas da stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-8752 ili 512-5343 ili 512-5356.