Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ će održati regionalne konferencije o nasleđu u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNI SUD

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 23. oktobar 2012
VE/CS/PR1523t
 

MKSJ će održati regionalne konferencije o nasleđu u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu

 

U sklopu napora Međunarodnog suda da podstakne dijalog o svom nasleđu u bivšoj Jugoslaviji, MKSJ će u novembru organizovati seriju konferencija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.

Ove konferencije će lokalnim akterima pružiti priliku da ostvare direktan i konstruktivan dijalog o ulozi MKSJ u regionu. Teme o kojima će se govoriti na ovim konferencijama će uključivati doprinos Međunarodnog suda tranzicionoj pravdi, ulogu Međunarodnog suda u podršci zajednicama da se suoče sa sukobima u prošlosti i načine na koje nasleđe Međunarodnog suda može nastaviti da bude relevantno ljudima kojih se njegov rad najdirektnije tiče: građanima bivše Jugoslavije.

Prva konferencija biće održana u Sarajevu, u utorak, 6. novembra, nakon čega će uslediti konferencija u Zagrebu, u četvrtak, 8. novembra, i poslednja konferencija u Beogradu, u četvrtak, 22. novembra.

Ove tri konferencije organizuje Outreach program MKSJ, a njihovo održavanje je omogućeno velikodušnom podrškom Evropske unije i vlada Holandije i Švajcarske.

Cilj ovih konferencija je da pruže priliku akterima iz regiona bivše Jugoslavije da ostvare direktan i konstruktivan dijalog o tome kako je MKSJ doprineo tranzicijskoj pravdi i suočavanju s prošlošću u regionu, šta će ostaviti za sobom i kako u potpunosti iskoristiti njegovo nasleđe.

Komentarišući važnost ovih konferencija, predsednik MKSJ, Theodor Meron, izjavio je: “Pošto su poslednja suđenja Međunarodnog suda u toku, sada je važnije nego ikada da se MKSJ obrati zajednicama u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ove konferencije Međunarodni sud nastoji ne samo da podeli informacije o svojim dostignućima, već i da čuje gledišta zainteresovanih zajednica o tome koji su sledeći koraci potrebni kako bi se učvrstilo nasleđe rada Međunarodnog suda u regionu bivše Jugoslavije”.

Osim predstavnika Međunarodnog suda, među učesnicima će biti predstavnici nacionalnih pravosuđa, stručnjaci za pitanja pravde u tranziciji, žrtve, mladi, pravnici, novinari, političari, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici akademske zajednice, umetnici i drugi akteri iz bivše Jugoslavije.

Svaka od konferencija će se sastojati od četiri dinamične panel diskusije koje će voditi moderator, koji će podsticati na aktivnu i široku debata među panelistima. Teme ovih panel diskusija će biti iste za sve konferencije, ali će konkretna pitanja koja će se postaviti i o kojima će se govoriti biti različita u svakoj od tri države, u zavisnosti od lokalnih prioriteta.

Impuls za ovaj program proistekao je iz dve konferencije o nasleđu MKSJ koje su održane u februaru 2010. i, nakon toga, u novembru 2011. u Hagu, na inicijativu bivšeg predsednika, sudije Patricka L. Robinsona. Učesnici ovih konferencija su ukazali na hitnu potrebu da se diskusije u vezi s dostignućima Međunarodnog suda i njegovom nasleđu u regionu povedu na području bivše Jugoslavije.

 

****

Program konferencije i kontekstualni okvir

Sve radne sednice ovih konferencija biće otvorene za predstavnike sredstavajavnog
informisanja. Dodatni detalji biće objavljeni u zasebnim obaveštenjima
za medije nedelju dana pre svake od konferencija.

Za dodatne informacije se možete obratiti Nermi Jelačić, šefu Službe za
komunikacije, na jelacic [at] un.org, +31 (0)70 512 5580, +31 (0)65 357 8006.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebooku, Twitteru i Youtubeu