Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ dostavio transkripte Bosni i Hercegovini

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MEĐUNARODNI SUD

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 6. decembar 2011.
CS/PR1464t
MKSJ dostavio transkripte Bosni i Hercegovini
 

Međunarodni sud juče je pravosudnim vlastima u Bosni i Hercegovini dostavio približno 700 stranica transkripata postupaka na lokalnim jezicima regiona. Transkripte je izradio tim Međunarodnog suda za transkribovanje na bosanski, hrvatski ili srpski.

Nakon ove dostave uslijediće druga dostava 14. decembra. Dostavljanje transkripata na lokalnim jezicima će omogućiti pravnim stručnjacima u regionu da efikasnije pristupe svjedočenjima datim pred MKSJ-om i da ih koriste.

Do oktobra 2010. godine transkripti postupaka bili su dostupni samo na engleskom i francuskom, zvaničnim jezicima MKSJ-a. Međutim, u sklopu projekta Pravda i ratni zločini, Međunarodni sud je izradio više od 60.000 stranica transkripata postupaka vođenih pred MKSJ-om na lokalnim jezicima. Cilj projekta Pravda i ratni zločini, vrijednog 4 miliona eura, kojeg je finansirala Evropska unija, a sproveo MKSJ zajedno s Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju i Međuregionalnim istraživačkim institutom Ujedinjenih nacija za zločine i pravdu, bio je da se obezbijedi transfer znanja i materijala sa MKSJ-a pravnim stručnjacima u bivšoj Jugoslaviji kako bi se unaprijedila njihova sposobnost da vode predmete u vezi s ratnim zločinima.

Transkripti na lokalnim jezicima pripremali su se na osnovu audio-zapisa sudskih pretresa pred MKSJ-om. Odabrani su na osnovu povratnih informacija dobijenih od nacionalnih pravosudnih sistema o transkriptima koji su od velike važnosti za postupke pred njihovim sudovima.

Nakon okončanja projekta Pravda i ratni zločini prošlog mjeseca, Međunarodni sud će biti u mogućnosti da nastavi pružanje ovakve podrške do kraja godine u sklopu širih napora da obezbijedi pozitivan uticaj svog naslijeđa. Međunarodni sud trenutno traži finansijska sredstva kako bi se izradio dodatne transkripte na jezicima regiona.

Transkripti koji su dosada izrađeni dostupni su u bazi podataka Sudski spisi MKSJ-a i na odgovarajućim stranicama o predmetima na websiteu Međunarodnog suda.

 *****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu