Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ i Komisija za istinu i pomirenje u Bosni i Hercegovini

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

PRESIDENT
PRESIDENT
PREDSJEDNIK
 

Hag,
17. maja 2001.

JL/P.I.S./591-t
MKSJ I KOMISIJA ZA
ISTINU I POMIRENJE U BOSNI I HERCEGOVINIKompletan tekst govora
koji je 12. maja 2001. godine u Sarajevu održao sudija Claude Jorda,
predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju
Gospodine
predsjedniče, gospodo ministri, ekselencije, dame i gospodo,


Velika mi je čast
obratiti vam se na ovoj konferenciji povodom osnivanja Komisije za istinu
i pomirenje za Bosnu i Hercegovinu. Vrlo sam vam zahvalan na pozivu da
učestvujem i na tome što ste Međunarodni sud uključili
u svoj rad od samog početka. Moje prisustvo ovdje i prisustvo g. Gavina
Ruxtona ispred Tužilaštva, svjedoči o značaju koji pridajemo
vašoj inicijativi. Komentar na nacrt zakona koji smo vam nedavno poslali
to dodatno potvrđuje.


Kao prvo, rekao bih da
nije na meni, kao predsjedniku Međunarodnog krivičnog suda, da
komentarišem da li je prikladno ili politički opravdano uspostaviti
ovakvu komisiju. To je nacionalna inicijativa i, kao takva, dio je vaše
suverenosti. Međutim, ta inicijativa ne može ignorisati međunarodni
kontekst, a naročito Dejtonski mirovni sporazum koji je potpisan u
Parizu 14. decembra 1995. i Rezoluciju 827 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih
nacija donesenu 25. maja 1993. u New Yorku kojom je uspostavljen Međunarodni
sud.


Kao predsjednik Međunarodnog
suda, smatram svojom dužnošću da osiguram da ova nacionalna
inicijativa ne bude suprotna misiji Međunarodnog suda i da bude u
skladu sa ovlastima koje je Savjet bezbjednosti povjerio Međunarodnom
sudu. Takođe smatram umjesnim da se osvrnem na sistem za pomirenje
koji je komplementaran radu Međunarodnog suda i koji omogućava
efikasniji doprinos ponovnoj izgradnji nacionalnog jedinstva bez
koje nema demokratije i dobro utemeljenog trajnog mira.


U tom duhu, počeću
sa kratkim podsjećanjem na ciljeve Međunarodnog suda, a naročito
na ograničenja u njegovom djelokrugu rada. To će mi omogućiti
da se osvrnem na funkcije koje bi, teoretski, trebalo da pripadnu Komisiji
za istinu i pomirenje kako bi dopunile i, ukoliko je to neophodno,
učvrstile
Međunarodni sud u njegovoj misiji pomirenja. U svjetlu
ovih uopštenih razmatranja, reći ću vam tačnije šta
mislim o nacrtu zakona koji, iako je značajan u smislu napretka koji
predstavlja, ipak, čini se, daje Komisiji ovlasti slične
ovlastima Međunarodnog suda i, po mom mišljenju, preklapa se sa
nekim aspektima mandata Suda.


1. Komisija za istinu i
pomirenje mora se nadopunjavati sa radom Međunarodnog suda

Rezolucija 827 Savjeta bezbjednosti
Međunarodnom sudu stavlja u nadležnost kažnjavanje za teška
kršenja međunarodnog humanitarnog prava, počinjena na teritoriji
bivše Jugoslavije od 1991. kako bi doprinio ponovnom uspostavljanju
i održavanju mira. Drugim riječima, njegova misija je da pomogne
proces pomirenja putem krivičnog gonjenja, suđenja i kažnjavanja
onih koji su činili ratne zločine, zločine protiv čovječnosti
i genocid. Time što će osigurati da se pojedinci smatraju individualno
odgovornim za zločine koje su počinili, Međunarodni sud mora
spriječiti žigosanje čitavih grupa, bez obzira na to da li
su one nacionalne, etničke ili vjerske, i osigurati da drugi ne posegnu
za osvetom u potrazi za pravdom. Sud mora neutralizirati najveće ratne
zločince i spriječiti ih u daljem održavanju atmosfere mržnje
i žestokog nacionalizma koja će neminovno dovesti do budućih
ratova. To što će glas žrtava biti saslušan na ozbiljnom
ali javnom forumu, moglo bi ublažiti njihovo stradanje i pomoći
im da se ponovo uključe u društvo koje je doživjelo pomirenje.
Konačno, utvrđivanje pravne istine temeljem koje društvo može
da se formira, Međunarodni sud mora spriječiti svaki istorijski
revizionizam.


Ipak, razmjere "stvaranja
mira" od strane Međunarodnog suda su ograničene. On
ne može suditi svima koji su počinili teška kršenja međunarodnog
humanitarnog prava u vrijeme sukoba koji je trajao više od pet godina.
Kao što lako možete razumjeti, to bi bilo fizički neizvodljivo
i, što je još važnije - predugo bi trajalo. Dugoročno
gledano, to bi moglo dovesti u pitanje pouzdanost svjedočenja i nanijeti
štetu kredibilitetu Međunarodnog suda. U najboljem slučaju,
prioritet Suda bi trebao biti da sudi najvišem vojnom i političkom
rukovodstvu, odnosno onima koji su zbog velikih odgovornosti koje su imali
i težine zločina za koje ih tužilac optužuje, zaista ugrozili
međunarodni javni poredak. Međunarodni sud takođe ne može
saslušati destine hiljada žrtava. Samo oni za koje se smatra da
mogu biti od koristi za utvrđivanje istine pozivaju se da svjedoče,
a čak ni oni ne mogu da traže nadoknadu za zlo koje im je naneseno.
Zadatak Međunarodnog suda nije da analizira sve istorijske, političke,
sociološke i ekonomske uzroke koji su doveli do rata. Umjesto toga,
on mora razmotriti ono što se dogodilo samo iz specifičnog ugla
krivične odgovornosti počinilaca. Konačno, Međunarodni
sud ne može sam odraditi posao pamćenja neophodan za rekonstrukciju
nacionalnog identiteta.


Njegov rad moraju podržati
na prvom mjestu domaći sudovi koji su se, štaviše, već
posvetili izvršavanju svoje misije. Oni takođe mogu uključiti
inicijative kao što je uspostavljanje Komisije za istinu i pomirenje,
koje potiču iz civilnog društva i čija osnovna svrha je da
ponovo ožive tkivo društva i uspostave ono što se naziva "želja
za zajedničkim životom."


Kako onda rad komisije može
da pomogne Međunarodnom sudu u njegovoj aktivnosti "uspostavljanja
mira"? Dozvolite mi da jedan po jedan objasnim četiri faktora
koji ograničavaju obim djelovanja Međunarodnog suda koje sam upravo
pomenuo i, u vezi sa svakim od njih, razmotrim koju ulogu vjerujem da
bi Komisija trebalo da odigra kako bi ih ostvarila.


- Prvi faktor ograničenja
aktivnosti Međunarodnog suda: sudbina "izvršilaca niže
na ljestvici komandovanja"
. Obzirom na to da oni nisu prioritet
Međunarodnog suda, one koji su fizički izvršili zločine
bi po mom mišljenju trebalo podstaći da dobrovoljno učestvuju
u radu Komisije za istinu i pomirenje i, ukoliko se to pokaže neophodnim,
priznaju pred njom svoje zločine. Priznanja ove vrste imaju veliki
simbolični značaj i doprinose nacionalnom pomirenju. Ona predstavljaju
nedvosmislene dokaze činjenice da su počinjeni masovni zločini
i oblik priznanja patnjama žrtava. Ipak, ova priznanja ni na koji
način ne smiju dovesti do amnestije, što je bilo u nadležnosti
komisije za istinu i pomirenje koja je na kraju aparthejda uspostavljena
u Južnoj Africi. Amnestija je u sukobu sa fundamentalim moralnim pitanjima,
narušava samu misiju Međunarodnog suda i dovodi u pitanje veliki
uspjeh postignut u proteklih nekoliko godina - odbijanje da se dopusti
imunitet za zločine kao što su ratni zločini, zločini
protiv čovječnosti i genocid. Pored toga, amnestija bi stvorila
dvoslojni sistem pravde: jedan za glavne zločince i drugi za one koji
su izvršavali njihova naređenja. To bi bilo teško opravdati
spram univerzalnih principa ljudskih prava. Međutim, kako bi se "izvršioce
nižeg ranga" podstaklo da učestvuju u procesu nacionalnog
pomirenja, možda će se pokazati kao neophodno da se komisiji omogući
da da prijedloge lokalnim tužiocima, i u nekim slučajevima, čak
i tužiocu Međunarodnog suda, o tome šta činiti povodom
krivičnog gonjenja osoba koje su sve svoje zločine pred njom priznali.
Iako se čini malo vjerovatnim da bi takve preporuke mogle da ubijede
tužioca da povuče optužnicu protiv optuženog visokog ranga,
mogle bi se uzeti u obzir kao olakšavajuće okolnosti prilikom
izricanja kazne.


- Drugi faktor koji ograničava
aktivnosti Međunarodnog suda: reparacije za štetu nanijetu žrtvama
.
Osjećam da Komisija za istinu i pomirenje ima fundamentalnu ulogu
u vezi sa reparacijama za štetu koju su pretrpjele žrtve, što,
kao što sam već rekao, nije prioritet Međunarodnog suda. Nakon
skupljanja izjava mnogih žrtava, koje moraju biti pripadnici različitih
etničkih, političkih i vjerskih grupa, koje bi se onda pohranile
u bazu podataka, komisija bi bila u situaciji da političkim vlastima
predloži način simboličkih reparacija koje bi morale uzeti
u obzir kolektivnu prirodu štete koju je nanio rat. Od mnogih
mogućnosti, spomenut ću uspostavljanje obrazovnih programa, stvaranje
komemorativnih muzeja ili filmskih arhiva koje bi se, naprimjer, mogle
koristiti za pripremu multimedijalnih materijala. Takođe bi trebalo
uspostaviti fond za nadoknadu štete koji bi se Komisiji stavio na
raspolaganje kako bi se mogla pobrinuti za najurgentnije potrebe stanovništva
pogođenog sukobom.


- Treći
faktor koji ograničava aktivnosti Međunarodnog suda: analiza svih
razloga koji su doveli do rata.
Jedan od načina upotpunjavanja
rada Suda u ovom domenu, nakon što se saslušaju svjedoci, bio
bi da se Komisiji omogući da obavi detaljnu analizu istorijskih, političkih,
socioloških i ekonomskih razloga podjela u bosanskom društvau
koje su dovele do sukoba. Ova analiza mora da se provede, prije svega,
kao pedagoški poduhvat. Ona mora da odgoji današnje i buduće
generacije i nauči ih lekciju iz istorije, istovremeno provodeći
program nacionalne mobilizacije. Takav rad, međutim, ne smije ni na
koji način navoditi Komisiju da utvrđuje krivičnu odgovornost
počinilaca ratnih zločina i kažnjava za počinjena djela.
To je u polju djelovanja Međunarodnog suda.


- Četvrti faktor koji ograničava
aktivnosti Međunarodnog suda: rad na stvaranju zajedničkog sjećanja.
Komisija za istinu i pomirenje treba takođe da bude forum otvoren
za sve. Taj forum treba da prate mediji i on treba da bude mjesto kolektivne
rasprave o prošlosti. Njegov krajnji cilj bi bio da oblikuje kolektivno
sjećanje na rat, sjećanje koje bi bilo zajedničko svim građanima
Bosne i Hercegovine, bez obzira da li su Srbi, Bošnjaci ili Hrvati.
Uvjeren sam da, korak po korak, takva diskusija može pomoći da
se oživi nacionalno jedinstvo bez kojeg ne može biti demokratije
na Balkanu.


Završiću svoje obraćanje time
što ću naglasiti komplementarnost i, istovremeno, različitost
koja mora postojati u ulozi Komisije za istinu i pomirenje u odnosu na
Međunarodni sud. Istina je da se od obje institucije očekuje da
ispitaju iste činjenice, uz zajedničk cilj pridonošenja čvrstom
i dugotrajnom miru. Za razliku od Međunarodnog suda, međutim,
koji zbog same svoje suštine mora posmatrati situaciju iz ugla krivičnog
prava, Komisija mora prići svojim zadacima iz pedagoške i istorijske
perspektive rekonstrukcije nacionalnog identiteta.


2. Mandat Komisije za istinu i pomirenje
ne smije biti sličan mandatu Međunarodnog suda


Samo ću se kratko osvrnuti na opaske
koje je Međunarodni sud imao na nacrt zakona. One su vam proslijeđene
prošle sedmice. Iznad svega, zamišljeno je da to budu konstruktivne
opaske i one uključuju nekoliko konkretnih prijedloga.


Želim samo da podvučem činjenicu
da sam, iako podržavam vašu inicijativu, takođe zabrinut zbog
utiska da posljednja verzija nacrta zakona daje Komisiji funkcije i ovlaštenja
u mnogo čemu slična onima koja ima Međunarodni sud. Zbog toga,
ne vjerujem da je Komisija tek komplementarno tijelo o kojem sam maločas
govorio. Takođe sam svjestan činjenice da nacrt ne definiše
jasno obaveze Komisije prema Međunarodnom sudu.


Želim da skrenem pažnju, naprimjer,
da tekst nacrta - često vrlo sličan Statutu Međunarodnog suda
- implicira da će Komisija za istinu i pomirenje imati sudska ovlaštenja
koja pripadaju isključivo Međunarodnom sudu. Vrlo važni izrazi,
važni jer definišu ciljeve (član 2) i zadatke (član 6)
Komisije, kao što su "utvrđivanje razloga, prirode i razmjera
kršenja ljudskih prava" i "utvrđivanje političke
i moralne odgovornosti pojedinaca" imaju snažne pravne konotacije
i, po mom mišljenju, Komisiji pripisuju ovlaštenja veoma različita
od onih čija je namjena utvrđivanje opštih uzroka rata o kojima
sam govorio na početku.


Takođe
primjećujem da se čini da su Komisiji data stvarna ovlaštenja
da provodi istrage. Dok provođenje istraga nije isključivo u nadležnosti
Tužilaštva, tužilac, ipak, ima primat u odnosu na domaće
institucije po ovom pitanju. Čak iako Komisija nije vezana ovim principom,
nacrt zakona to mora uzeti u obzir.


Takođe se čini da je Komisija ovlaštena
da traži da joj se dostave sve informacije za koje smatra da mogu
biti od koristi za ostvarenje njene misije, a složit ćete se da
bi se time zakoračilo u obalst aktivnosti Tužilaštva.


Sve ovo izaziva zbrku u vezi s ulogom Komisije
i, uz to, može narušiti nezavisnost Međunarodnog suda i, dugoročno
gledano, biti na njegovu štetu. Zbog toga predlažem ponovno definisanje
ciljeva, mandata i zadataka Komisije tako da budu više u skladu sa
konceptom koji sam prezentirao u prvom dijelu svog izlaganja. Zamisao
je da se osigura da Komisija bude tijelo istinski komplementarno
Međunarodnom sudu.


Takođe bih ukazao da vaš nacrt
zakona nema odredbe koje bi zabranile pomilovanje počinilaca ratnih
zločina i zločina protiv čovječnosti čak i ako su
aktivno sarađivali sa Komisijom.


Da bi se
definisale obaveze Komisije i Međunarodnog suda, predlažem da
jedna odredba nedvosmisleno kaže da se Komisija ni na koji način
neće miješati u sudske aktivnosti Međunarodnog suda i da će
Sudu dostaviti sve potrebne mu javne ili povjerljive informacije i dokumente,
održavati bliske kontakte s istražiteljima [Tužilaštva]
i ovlastiti oficira za vezu iz Međunarodnog suda da prisustvuje njenim
ročištima.


Dozvolite mi da u zaključku kažem
da sam uvjeren da Međunarodni sud može doprinijeti procesu nacionalnog
pomirenja, ali da je posebno svjestan faktora koji ograničavaju njegove
aktivnosti. Zato mi je vrlo drago zbog vašeg plana da uspostavite
Komisiju za istinu i pomirenje u Bosni i Hercegovini.


Imajte na umu, međutim, da će njena
misija pomirenja biti ozbiljno kompromitovana ukoliko optuženi politički
i vojni čelnici ne budu uhapšeni i ako im do završetka rada
Međunarodnog suda ne bude suđeno. Stoga, neophodno je da i Komisija
i Međunarodni sud zajedno ostvare svoje pojedinačne zadatke, za
šta je neophodno promptno hapšenje i prebacivanje svih optuženih
na Međunarodni sud.


Iznad svega, neka uspostavljanje Komisije
za istinu i pomirenje u Bosni i Hercegovini odrazi interese svih vidova
bosanskog društva i omogući svim žrtvama da shvate da igraju
ulogu u njenim aktivnostima, kako bi ponovo pronašli volju da žive
zajedno i razlog za građenje zajedničke budućnosti.


Hvala vam na pažnji.