Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ poklonio knjige kosovskim univerzitetima i Centru za ljudska prava

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 16. mart 2011.
JH/MOW/1395t


MKSJ poklonio knjige kosovskim univerzitetima i Centru za ljudska prava


Međunarodni sud je danas poklonio značajnu količinu pravnih časopisa bibliotekama pravnih fakulteta u Prištini i Prizrenu, kao i Centru za ljudska prava, koji deluje pri Univerzitetu u Prištini.

Donacija se sastoji od velikog broja primeraka časopisa Foreign Policy Magazine, Journal of International Affairs, Magazine of the International Red Cross and Red Crescent Movement, tromesečnih biltena Human Rights i Criminal Law, kao i Pravnih izveštaja MKSJ (ICTY Judicial Reports) i drugih pravnih priručnika i knjiga o pravnoj teoriji i praksi.

Poklonjene knjige i časopisi biće od velike koristi studentima prava na Kosovu kao i pravnim stručnjacima koji tamo rade.

“Ova velikodušna donacija knjiga MKSJ Centru za ljudska prava ima važnu ulogu u jačanju potencijala Centra da pruži obrazovne resurse na polju ljudskih prava, posebno u vezi sa ratnim zločinima, zločinima protiv čovečnosti i genocidom” izjavio je g. Valon Murati, direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Prištini.

Ovo je drugi put da Međunarodni sud poklanja pravne časopise Pravnom fakultetu i Centru za ljudska prava u Prištini. Prva donacija je dostavljena 6. avgusta 2010. i uključivala je obimnu zbirku American Journal of International Law, Pravne izveštaje MKSJ i Evropski žurnal međunarodnog prava European Journal of International Law.

Međunarodni sud je odlučan u nameri da promoviše poštovanje vladavine prava, koja je od presudne vežnosti za izgradnju savremenih društava i unapređenje tih vrednosti, naročito među mlađim generacijama stanovnika Kosova.

Kako se MKSJ približava kraju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da lokalnim zajednicama olakša pristup međunarodnom sistemu krivične pravde i dostignućima Međunarodnog suda u njemu, kao i da unapredi njihovo razumevanje ove oblasti.

Outreach program osnovan 1999. godine s ciljem da unapredi razumevanje rada Međunarodnog suda i njegove važnosti na teritoriji bivše Jugoslavije. Kao prvi program ovakve vrste, Outreach program Međunarodnog suda postavio je presedan za druge krivične sudove koji su u međuvremenu uveli slične programe.

Outreach program velikodušno pomaže Evropska unija.

* * *

Za više informacija o Outreach programu posetite:
http://www.icty.org/sections/Outreach

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu