Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nova informaciona platforma za međunarodnu pravnu pomoć

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Haag, 1. decembar 2010.
NJ/MOW/1373t


Nova informaciona platforma za međunarodnu pravnu pomoć


Pravosudne i državne vlasti koje traže pomoć od Međunarodnog suda od sada mogu koristiti novu informacionu platformu koja je pokrenuta danas na internet stranici MKSJ-a.

Ova stranica, dostupna na sljedećem linku, pruža detaljna uputstva stranama koje žele da zatraže pomoć od Međunarodnog suda u vezi s postupcima koji se vode pred Međunarodnim sudom ili istragama i sudskim postupcima koji se vode pred sudovima drugih država.

Stranica sadrži listu smjernica o tome kako se može tražiti pomoć od Tužilaštva, Sekretarijata MKSJ-a, ili nadležnih vlasti države domaćina (Nizozemske) u brojnim pitanjima, kao što je prijem sudskih dokumenata MKSJ-a ili uzimanje izjava od optuženih pred MKSJ-om. I žrtve i svjedoci se mogu koristiti ovom platformom kao smjernicama o tome kako da traže izmjene zaštitnih mjera koje su im dodijeljene.

Ova informaciona platforma dodatno jača napore Međunarodnog suda da pomogne pravosuđima na Balkanu i širom svijeta u vođenju predmeta za ratne zločine koji se tiču bivše Jugoslavije. Ova nova mogućnost će slično pomoći da se objasne načini putem kojih se može doći do informacija o postupcima u krivičnim, građanskim ili administrativnim stvarima uopšte.

***
Za više informacija o Međunarodnoj pravnoj pomoći, posjetite:
http://www.icty.org/sid/10184*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org

Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu