Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsednika Robinsona Savetu bezbednosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PREDSEDNIK
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 18. jun 2010.
VE/MOW/1353t


Obraćanje predsednika Robinsona Savetu bezbednosti

 


Predsednik Međunarodnog suda, sudija Patrick Robinson, danas je Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavio svoj četvrti izveštaj o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda, u kojem je istakao negativan efekat koji alarmantni tempo odlaska zaposlenih ima na ekspreditivno okončanje suđenja. Takođe je ponovio svoj poziv za formiranje fonda za žrtve ratnih zločina.

Predsednik je obavestio Savet bezbednosti da “je Međunarodni sud nastavio efikasan i ekspeditivan rad u skladu s najvišim međunarodnim standardima zakonitosti”. Sva preostala suđenja pred Međunarodnim sudom su otpočela, a postupak u deset suđenja se istovremeno vodi u tri sudnice Međunarodnog suda.

Predsednik je naglasio da je raspored suđenja koji je Međunarodni sud predstavio provizoran i može se menjati u zavisnosti od smera u kojem suđenja budu išla. Došlo je do značajnog kašnjenja u rasporedu suđenja iz više razloga, od kojih je najvažniji alarmantan tempo odlaska zaposlenih.

Predsednik je govorio o prekoj potrebi za hitno delovanje kako bi se ovo pitanje rešilo: “mogu samo ponoviti svoje upozorenje da će nepreduzimanje hitnih mera za ublažavanje tempa odlaska zaposlenih na Međunarodnom sudu imati dalekosežne posledice na sposobnost Međunarodnog suda da ispuni svoj mandat što je ekspeditivnije moguće. Situacija će se samo pogoršati”.

Predsednik je pozvao Savet bezbednosti da podrži Međunarodni sud kako bi ispunio svoj mandat i predstavio veći broj mera kojima bi se ovaj problem ublažio, uključujući i davanje stalnih ugovora zaposlenima na Međunarodnom sudu i sprovođenje Rezolucije Generalne skupštine iz decembra 2008, kojom se Međunarodnom sudu odobrava da zaposlenima ponudi ugovore u skladu s planiranim smanjenjem broja zaposlenih i trenutnim rasporedom suđenja. 

Predsednik je takođe zatražio da se sudijama odobre mandati u skladu s najnovijim procenama rokova za okončanja suđenja. Predsednik je zatražio da se mandati produže do 2013. za sudije čija će suđenja i žalbeni postupci trajati do tada i do 2014. za preostale sudije Žalbenog veća.

“[D]a bi bio uspešan, Međunarodnom sudu je potrebna jaka politička podrška.  Pozivam Savet bezbednosti da odmah preduzme mere i obezbedi da se ta pitanja reše”, rekao je.

Predsednik je ponovio svoj poziv da se bez daljeg odlaganja formira fond za žrtve zločina koji spadaju u nadležnost Međunarodnog suda. Izjavio je da “kako bi doprinela dugoročnom miru u bivšoj Jugoslaviji, pravda mora biti ne samo retributivna već takođe mora pomoći obnavljanju života”.

Predsednik je rekao: “Međunarodni krivični sud i 111 država koje su ratifikovale Rimski statut prihvataju značaj kompenzacije za žrtve ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida — i Ujedinjene nacije učiniti isto”. On je dodao da bi ovaj fond bio “komplementaran krivičnim suđenjima pred Međunarodnim sudom tako što bi žrtvama pružio potrebna sredstva da ponovo uspostave normalan život”.

Sumirajući, predsednik je još jednom pozvao Savet bezbednosti da aktivno radi na smislenim merama za zadržavanje zaposlenih što hitnije, naglašavjući da bi, ukoliko do toga ne dođe, rad Međunarodnog suda morao biti produžen: “Potrebno nam je više podrške našeg matičnog organa. Visimo o koncu, a vi ste nam potrebni da nam date pojas za spasavanje”, rekao je predsednik Robinson.

Svakih šest meseci, predsednik i tužilac podnose Savetu bezbednosti svoje procene napretka u primeni strategije okončanja rada Međunarodnog suda u skladu s Rezolucijom 1534. U izveštajima se predstavljaju mere koje su preduzete i one koje tek treba preduzeti kaki bi rad Međunarodnog suda bio okončan, uključujući i prosleđivanje predmeta nadležnim nacionalnim pravosuđima.

U najnovijem izveštaju o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda procenjuje se da će svi prvostepeni postupci biti okončani do polovine 2012. godine, s izuzetkom suđenja Radovanu Karadžiću, za koje se očekuje da bude okončano krajem 2012. godine. Predviđa se da većina rada na žalbenim postupcima bude okončana početkom 2014. godine.

Osim toga, predsednik podnosi godišnji izveštaj Generalnoj skupštini i Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Godišnji izveštaj, koji se obično podnosi u novembru, odnosi se na dvanaestomesečni period od 1. avgusta do 31. jula i uključuje pregled aktivnosti svih službi Međunarodnog suda.

Od uspostavljanja pre 17 godina, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Postupci protiv 123 lica su okončani. Samo dvojica optuženih su i dalje u bekstvu – Ratko Mladić i Goran Hadžić.


*****
Celokupni tekst predsednikovog obraćanja

Najnoviji predsednikov izveštaj o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda (na engleskom)

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org