Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsjednika Robinsona Savjetu bezbjednosti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PREDSJEDNIK
(Isključivo za medije. Nije zvanični dokument)
 

Haag, 3. decembar 2009.
NJ/MOW/1342t


Obraćanje predsjednika Robinsona Savjetu bezbjednosti

Sudija Patrick Robinson, predsednik MKSJ

U današnjem obraćanju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih Nacija predsjednik Međunarodnog suda sudija Patrick Robinson istakao je, u sklopu svog izvještaja o statusu strategije okončanja rada Međunarodnog suda, uspjehe koje je ova institucija postigla i glavne izazove koji pred njom stoje.

Predsjednik je obavijestio Savjet bezbjednosti da je od njegovog posljednjeg obraćanja Savjetu bezbjednosti u junu 2009. Međunarodni sud nastavio da usmjerava svoje napore da okonča svoj rad što je ekspeditivnije moguće. Što se tiče tekućih postupaka,  prvostepeni postupci se vode protiv 24 optužena, a 13 je u žalbenom postupku.  Samo jedan optuženi - Zdravko Tolimir - nalazi se u pretpretresnoj fazi i čeka početak suđenja, koje se očekuje 17. decembra 2009. Prema posljednjim procjenama, očekuje se da se sva suđenja okončaju do sredine 2011. godine, s izuzetkom suđenja Radovanu Karadžiću, koje bi trebalo da se završi krajem 2012. godine. Žalbeni postupak u predmetu Karadžić bio bi završen do februara 2014. godine, a svi drugi žalbeni postupci 2013. godine.

Iako je predsjednik dao garancije Savjetu bezbjednosti da se preduzimaju sve potrebne mjere kako bi se postupci ubrzali, naglasio je da dalje skrivanje Ratka Mladića i Gorana Hadžića od pravde ostaje ozbiljna prepreka okončanju mandata Međunarodnog suda. Upozorio je na to da bi, ukoliko njih dvojica ne budu uhapšena, to “ostavilo mrlju na istorijskom doprinosu Savjeta bezbjednosti izgradnji mira u bivšoj Jugoslaviji”. Naglasio je i da bi se njihovim brzim hapšenjem izbjegla potreba za uspostavljanjem rezidualne funkcije suđenja za MKSJ.

Predsjednik je takođe zatražio pomoć Savjeta bezbjednosti u vezi s pitanjem zadržavanja osoblja. Međunarodni sud u prosjeku gubi jednog zaposlenog svakog radnog dana, koji odlaze tražeći sigurnije zaposlenje. “Realnost te situacije jest da postoji vrlo stvaran rizik po sposobnost Međunarodnog suda da svoj rad obavlja na najekspeditivniji i najpravičniji mogući način tokom preostalih godina svog mandata,” rekao je predsjednik Robinson. Predsjednik je pozvao Savjet bezbjednosti da pokaže predostrožnost tako što će pomoći Međunarodnom sudu mjerama za koje bi omogućile zadržavanje njegovog kvalifikovanog osoblja.

Predsjednik je ponovno pozvao na uspostavljanje komisije za odštete, putem koje bi žrtve zločina počinjenih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji mogle tražiti naknadu za pretrpljene patnje: “Pravdu ne predstavlja samo kažnjavanje počinilaca, već i vraćanje dostojanstva žrtvama tako što će se obezbijediti da imaju konkretna sredstva kako bi ponovo izgradili svoje živote,” rekao je.

Predsjednik je izvijestio i o obimnom poslu koji je Međunarodni sud preduzeo s ciljem transformacije suda u rezidualni mehanizam. Posebno se osvrnuo na “ogroman posao” ukidanja statusa povjerljivosti sa svih dokumenata Međunarodnog suda u što većoj mjeri. Predsjednik je obavijestio Savjet bezbjednosti da su potrebna znatna sredstva da bi se okončao taj zadatak, koji uključuje preispitivanje svih povjerljivih pretresa, podnesaka, dokaznih predmeta i svjedočenja i kontaktiranje relevantnih sagovornika prije nego što se donese odluka o ukidanju statusa povjerljivosti s nekog dokumenta. “Što više dokumenata bude objelodanjeno, to će nacionalni sudovi imati manju potrebu da od rezidualnog mehanizma traže pristup povjerljivim materijalima, a sudije da donose odluke po takvim zahtjevima,” rekao je.

Predsjednik je takođe obavijestio Savjet bezbjednosti i o aktivnostima koje su preduzete s ciljem jačanja nacionalnih pravosuđa u bivšoj Jugoslaviji. Govorio je o nedavno objavljenom izvještaju “Podrška procesu tranzicije: naučene lekcije i najbolja praksa u transferu znanja”, koji procjenjuje potrebe domaćih pravosudnih sistema u regijonu. Zajedno sa OSCE-om i UNICRI-jem, Međunarodni sud sada priprema jedan ambiciozan projekat kako bi zajamčio da nacionalni pravosudni sistemi posjeduju kapacitete za procesuiranje sve većeg broja predmeta ratnih zločina.

U vezi s tim, predsjednik je obavijestio Savjet bezbjednosti o konferenciji koju će Međunarodni sud organizovati u februaru 2010. godine u Haagu, kako bi se obavile konsultacije sa zainteresiranim stranama i privukao interes i podrška za strategiju koja se odnosi na nasljeđe Međunarodnog suda u bivšoj Jugoslaviji. Nakon te konferencije, Međunarodni sud će pripremiti izvještaj u kom će iznijeti svoju sveobuhvatnu strategiju u vezi s tim nasljeđem.

U zaključku, predsjednik je ponovio da se Međunarodni sud posvetio okončanju posla koji mu je povjeren, kako bi mir, pravda i pomirenje mogli prevladati na području bivše Jugoslavije. Predsjednik je ponovno istakao da, kako bi taj cilj mogao biti postignut, dva preostala bjegunca moraju biti izvedena pred lice pravde. Predsjednik je takođe pozvao Savjet bezbjednosti da aktivno radi na pronalaženju načina da se zadrži osoblje Međunarodnog suda koje je od presudne važnosti za sposobnost Suda da što prije obavi svoj posao. 

Predsjednik i glavni tužilac podnose Savjetu bezbjednosti svoje ocjene o postignutom napretku u provođenju strategije okončanja rada Međunarodnog suda u skladu s Rezolucijom 1534. U tim izvještajima, koji se podnose svakih šest mjeseci, navode se mjere koje su preduzete i koje još treba poduzeti u cilju okončanja rada, uključujući prebacivanje predmeta nadležnim nacionalnim sudovima.

Osim toga, predsjednik podnosi godišnji izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a i Generalnoj skupštini. Godišnji izvještaj, koji se obično podnosi u novembru, pokriva dvanaestomjesečni period i to od 1. avgusta do 31. jula i uključuje pregled aktivnosti svih sekcija Međunarodnog suda.

Od svog osnivanja prije 16 godina Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 osobe za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije. Postupci protiv 121 osobe su okončani. Samo dvojica optuženih su još uvek u bjekstvu – Ratko Mladić i Goran Hadžić.

*****

Cjelokupan tekst predsjednikovog govora


Najnoviji predsjednikov Izvještaj o strategiji okončanja rada Suda možete naći na:
              
Na engleskom jeziku

Na francuskom jeziku*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org