Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Obraćanje predsjednika Robinsona Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
PREDSJEDNIK
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

.

Haag, 6. juni 2011.
JKE/MOW/1416t


Obraćanje predsjednika Robinsona Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija

Predsjednik MKSJ-a sudija Patrick Robinson

Predsjednik Međunarodnog suda sudija Patrick Robinson danas je obavijestio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu Međunarodnog suda. On je opisao izazove bez presedana s kojima se Međunarodni sud suočio u posljednjih šest meseci, kao i dostignuća postignuta u provođenju Strategije okončanja njegovog rada. Konkretno, predsjednik je naglasio da je nedavno hapšenje Ratka Mladića ‘prekretnica u istoriji Međunarodnog suda’. U kratkim crtama je iznio pitanja zadržavanja osoblja i izvršenja kazni kao oblasti u kojima je potrebna podrška Savjeta bezbjednosti i ponovio svoj poziv za osnivanje fonda za žrtve ratnih zločina.

Međunarodni sud se suočio s izazovima bez presedana, ali je takođe postigao ogroman napredak u provođenju strategije okončanja svog rada”, rekao je predsjednik Robinson.

Tokom perioda na koji se odnosi ovaj izvještaj, devet suđenja je vođeno istovremeno zahvaljujući “dodjeljivanju dvostrukih zadataka [sudijama] i osoblju tako da su istovremeno radili na više predmeta”.  Suđenja u predmetima Đorđević i Gotovina i drugi privedena su kraju, dok se očekuje da suđenje u predmetu Perišić bude okončano do kraja godine. Očekuje se da će šest suđenja biti okončano 2012. godine, a suđenje Karadžiću treba da bude završeno do 2014. godine.

Međunarodni sud nastavlja da provodi sve moguće mjere kako bi ubrzao postupke bez žrtvovanja zakonitosti sudskog postupka”, rekao je predsjednik Robinson.

Predsjednik je objasnio da je “kriza u vezi s osobljem” u Žalbenom vijeću, u kojem su pojedini zaposleni prebačeni u pretresna vijeća, dovela do revizije procjene vremena za okončanje svih žalbenih postupaka. Kako bi ove revidirane procjene doveo u ravnotežu, a postupke ubrzao, predsjednik je detaljno iznio niz mjera koje se preduzimaju kako bi se unaprijedila efikasnost.

Predsjednik je naglasio odlazak zaposlenih kao jedno od tri područja na kojima je Međunarodnom sudu potrebna podrška Savjeta bezbjednosti. On je opisao problem s nedostatkom osoblja kao “hroničan, sistematski i endemičan” i pozvao države članice da podrže smislene korake kako bi se ovo pitanje riješilo.

Savjet bezbjednosti, osnivač Međunarodnog suda, mora se odazvati pozivima da preduzme mjere.  Potrebni su nam vaš uticaj i podrška kako bismo završili rad koji nam je povjeren.  I moram biti otvoren, Međunarodni sud će zauvijek izvještavati o odgađanjima u planu svog rada”, rekao je predsjednik.

Predsjednik je naznačio da je osnivanje fonda za žrtve druga oblast u kojoj je Međunarodnom sudu potrebna pomoć Savjeta bezbjednosti, ističući da žrtve sukoba u bivšoj Jugoslaviji prema međunarodnom pravu imaju pravo na kompenzaciju za zločine koji su nad njima počinjeni. U tom pogledu, on je pomenuo inicijative koje je Međunarodni sud pokrenuo kako bi uspostavio neku vrstu sistema za pomoć i podršku žrtvama i pozvao Savjet bezbjednosti da podrži te inicijative, naglašavajući da bi se one finansirale dobrovoljnim donacijama. On je izjavio da ‘Međunarodni sud ne može, samo izričući presude, da dovede do mira i pomirenja u regionu. Drugi lijekovi treba da budu komplementarni krivičnim procesima ukoliko se želi postići trajan mir, a jedan takav lijek bi trebalo da budu nadoknade žrtvama za njihovu patnju’.

Predsjednik je nakon toga naveo da je izvršenje kazni treća oblast u kojoj je Međunarodnom sudu potrebna podrška Savjeta bezbjednosti. On je istakao da bi u narednih nekoliko godina, u zavisnosti od ishoda prvostepenih i drugostepenih postupaka, trebalo doći do izvršenja 40 dodatnih osuđujućih presuda i da se trenutni kapaciteti Međunarodnog suda za izdržavanje kazni približavaju svom limitu. Predsjednik je pozvao države članice da sklope sporazume s Međunarodnim sudom kako bi se obezbijedilo izvršenje kazni, što je “integralni dio sistema krivičnog pravosuđa”, čime će se osigurati da misija Međunarodnog suda bude ispunjena.

Zavšavajući, predsjednik je naglasio da je Međunarodni sud “opravdao povjerenje u viziju Savjeta bezbjednosti”. On je pozvao Savjet bezbjednosti da “uzvrati na to povjerenje i pruži nam podršku koja nam je prijeko potrebna kako bi se okončao rad koji je započeo Savjet bezbjednosti”.

Svakih šest mjeseci, predsjednik i tužilac Savjetu bezbjednosti podnose izvještaje o napretku u provođenju Strategije okončanja rada Međunarodnog suda u skladu s Rezolucijom 1534. U izvještajima se navode mjere koje su preduzete i koje nastavljaju da se primjenjuju kako bi se rad Međunarodnog suda priveo kraju.

Najnoviji izvještaj o Strategiji okončanja rada Međunarodnog suda naglašava da se od devet suđenja u kojima su postupci bili u toku u periodu na koji se izvještaj odnosi, dva predmeta su privedena kraju. Očekuje se da još jedno suđenje bude okončano do kraja ove godine. Očekuje se da šest suđenja bude okončano tokom 2012. godine, a da predmet protiv  Radovana Karadžića bude okončan tokom 2014. godine.

Osim toga, predsjednik podnosi godišnji izvještaj Savjetu bezbjednosti i Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Godišnji izvještaj, koji se obično podnosi u novembru, odnosi se na period od 12 mjeseci, od 1. avgusta do 31. jula, i sadrži pregled aktivnosti svih organa Međunarodnog suda.

Od svog osnivanja prije 18 godina, Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Postupci protiv 126 lica su okončani. Samo jedan optuženi, Goran Hadžić, i dalje je u bjekstvu.


***

Cjelokupni takst obraćanja predsjednika

Najnoviji izvještaj o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda dostupan je na engleskom

Arhiva izveštaja o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda iz prethodnih godina

Arhiva svih govora čelnika tri tijela Međunarodnog suda

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu