Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Optuženi Blaškić imenovao novog glavnog branioca

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 6. novembar 1996.
CC/PIO/0125t

Optuženi Blaškić imenovao novog glavnog branioca

Optuženi Blaškić je u srijedu 6. novembra 1996. godine obavijestio Sekretarijat Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju o svojoj odluci da imenuje novog advokata za glavnog branioca koji će ga zastupati od tog datuma i tokom suđenja čiji je početak zakazan za srijedu, 8. januara 1997. godine.

Novi glavni branilac je Ante Nobilo, član Advokatske komore u Zagrebu.

Istovremeno, optuženi Blaškić je obavijestio Sekretarijat da je otkazao punomoć advokatima koje je prethodno imenovao, Zvonimiru Hodaku i Nedi Pedišić, koji su oboje članovi Advokatske komore Zagreba.

Gospodinu Nobilu će, kao i prethodnom timu, pomagati g. Russel Hayman, američki advokat iz advokatske firme Latham & Watkins, sa sjedištem u Los Angelesu, koji je imenovan 3. jula 1996. godine.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org