Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Optužnica protiv Gorana Borovnice povučena bez odricanja prava na ponovno pokretanje postupka

Optužnica protiv Gorana Borovnice povučena bez odricanja prava na ponovno pokretanje postupka

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Hag, 22. april 2005.
CVO/MOW/965-t

OPTUŽNICA PROTIV GORANA BOROVNICE POVUČENA BEZ ODRICANJA PRAVA NA PONOVNO POKRETANJE POSTUPKA

Danas, 22. aprila 2005, sudija Parker je izdao nalog kojim odobrava zahtev za dopuštenje da se povuče optužnica protiv Gorana Borovnice bez odricanja prava na ponovno pokretanje posatupka. Tužilac je ovaj zahtev podneo 14. aprila 2005. predsedniku Međunarodnog suda. Optužnicu protiv Gorana Borovnice potvrdio je 13. februara 1995 sudija Karibi-Whyte, a optužnica je izmenjena 14. decembra 1995.

Podaci o predmetu

Sudija Parker je u svom nalogu primio na znanje da je Tužilac podneo dokumente koji ukazuju na to da je optuženi proglašen nestalim od 20. marta 1995, a da je mrtvim proglašen 22. novembra 1996. Sudija Parker je dalje primio na znanje da "iako je Tužilac primio informacije koje su nagoveštavale mogućnost da je optuženi još možda živ, on nije mogao da potvrdi te informacije, a njegova istraživanja uz pomoć vladinih službi nisu uspela da lociraju optuženog."

Sudija Parker je izjavio da bi bilo primereno povući optužnicu bez odricanja prava na ponovno pokretanje postupka "kako bi u slučaju da dobijemo informaciju o tome da je optuženi živ, relevantno tužilaštvo moglo da nastavi sa krivičnim postupkom".

*****

Štampane primerke naloga možete dobiti od Kancelarije za medije.
Za više informacija nazovite + 31 (70) 512-5343 ili 512-5356.

Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org