Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Otvorena procedura za akreditovanje novinara za presudu Prliću i drugima

OBAVJEŠTENJE ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
Haag, 22. maj 2013.
KE/CS/PA527t

Otvorena procedura za akreditovanje novinara za presudu Prliću i drugima

Presuda Pretresnog vijeća u postupku protiv Jadranka Prlića i drugih, kojim su obuhvaćena šestorica visokih funkcionera entiteta bosanskih Hrvata za vrijeme rata, Herceg-Bosne, biće izrečena 29. maja 2013. u 10:00 sati u sudnici I.

Novinari koji žele da izvještavaju s izricanja presude treba da pošalju e-mail na press [at] icty.org">press [at] icty.org do ponedjeljaka 27. maja u 12 sati.

E-mail treba da sadrži naziv medijske kuće, kao i ime i prezime, broj pasoša i podatke za kontakt svih novinara, snimatelja i drugog tehničkog osoblja koje dolazi na Međunarodni sud.

Novinari će o statusu njihovog zahtjeva za akreditaciju i detaljima u vezi s njenim preuzimanjem biti obaviješteni putem e-maila.

Ostali zainteresovani koji žele da prisustvuju izricanju presude treba da pošalju e-mail na adresu //kralt.icty [at] un.org">kralt.icty [at] un.org za dodatne informacije o proceduri i slobodnim mjestima.


Podaci o predmetu

Izricanje presude biće prenošeno uživo na websiteu Međunarodnog suda

Sa glasnogovornicom Sekretarijata i Sudskih vijeća, Magdalenom Spalińskom, možete stupiti u kontakt na +31 (0)6 5127 1242 ili +31(0)70 512 5066 i na adresi spalinska [at] un.org">spalinska [at] un.org

Za daljnje informacije obratite se Službi za medije na +31 (70) 512-8752 ili 512-5343 ili 512-5356.