Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program Međunarodnog suda započeo drugu fazu svog projekta namjenjenog mladima

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
MEĐUNARODNI SUD
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 5. februar 2013.
VE/CS/PR1545t

Outreach program Međunarodnog suda započeo drugu fazu svog projekta namjenjenog mladima

Outreach program Međunarodnog suda danas je započeo drugu seriju prezentacija u srednjim školama i na univerzitetima na području bivše Jugoslavije. Nastavljajući s direktnim obraćanjem učenicima i studentima, ovaj projekat će unaprijediti napore MKSJ-a da se obrati mladima širom regiona i stimuliše njihovo interesovanje za mandat Međunarodnog suda i šira pitanja tranzicijske pravde i postkonfliktne obnove.

Prva prezentacija je održana za 40 učenika Druge gimnazije iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina (BiH). Prezentacije u školama će se nastaviti u Bosni i Hercegovini i širom regiona tokom tekuće školske godine. Početak regionalne serije predavanja na univerzitetima  planiran je za mart.

"Postoji jasna potreba za dodatnim informacijama i debatom o međunarodnom humanitarnom pravu i ulozi MKSJ-a u procesu suočavanja s prošlošću. Budućnost novih generacija zavisi od činjenične spoznaje o proteklim događajima što je jedini garant da se slična negativna iskustva neće ponoviti. To će se desiti tako što ćemo otvoreno i argumentovano govoriti o počinjenim zločinima na svim stranama i uvažavati tuđu pretrpljenu bol", izjavio je profesor Senad Alić.

Prezentacije će srednoškolce upoznati s postignućima Međunarodnog suda i njegovim doprinosom utvrđivanju činjenica i razvijanju sudske prakse u vezi s ratnim zločinima počinjenim u njihovim državama. Cilj ovih prezentacija je da direktnim obraćanjem mladima pospješe kritičko mišljenje o pitanjima krivičnog prava i tranzicijske pravde koji će koje će obilježiti njihov region još dugi niz godina.

“Međunarodni sud smatra da je direktno obraćanje mladima od ogromne važnosti za uspjeh svog mandata u regionu. Nove generacije će oblikovati budućnost regiona i odlučiti da li će izabrati put ka pomirenju i stvoriti ambijent koji će više doprinijeti dugoročnom miru”, izjavio je sekretar Međunarodnog suda, John Hocking.

Prva faza rada s mladima Outreach programa Međunarodnog suda održana je u periodu od decembra 2011. do oktobra 2012. godine, i obuhvatila je više od 2.000 učenika srednjih škola i 1.500 studenata iz Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske, Srbije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i sa Kosova. Druga faza ovog projekta, koja započinje u BiH, osloniće se na prethodne uspjehe i naučene lekcije, i koncentrisati na postojeće potrebe koje su uočene u prvoj seriji prezentacija, kako bi se intenzivirao njihov uticaj.

Kako se MKSJ približava kraju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da informacije o postignućima Međunarodnog suda učini pristupačnijim lokalnim zajednicama. Na taj način, Outreach program nastoji da promoviše razumijevanje rada Međunarodnog suda i učvrsti njegovo naslijeđe u regionu bivše Jugoslavije.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske unije, a njegov rad s mladima velikodušno podržava Vlada Finske.

****

Outreach program Međunarodnog suda

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu