Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program Međunarodnog suda započeo treći ciklus svog projekta namijenjenog mladima

MEĐUNARODNI SUD
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Haag, 6. mart 2014.
CS/MS/1597t

Outreach program Međunarodnog suda započeo treći ciklus svog projekta namijenjenog mladima

Outreach program Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju danas je započeo treći ciklus prezentacija u srednjim školama i na fakultetima u državama na području bivše Jugoslavije. Ovaj projekat predstavlja dio kontinuiranih napora MKSJ-a da približi svoj rad mladim generacijama u regionu i stimuliše njihov interes za mandat Međunarodnog suda i šira pitanja tranzicijske pravde i obnove poslije sukoba.

Više od 60 učenika Pete gimnazije u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH) prisustvovalo je prvoj prezentaciji ove faze programa. Učenici su dobili informacije u vezi s krivičnim gonjenjem lica optuženih za teške zločine počinjene tokom opsade Sarajeva i podstaknuti su da razgovaraju o važnosti vladavine prava u suočavanju s prošlošću.

 "Izuzetno smo zadovoljni iniciranjem saradnje naše škole i Outreach programa Međmarodnog suda. Brojna pitanja koja su postavili naši učenici i pokazani interes svjedoče o odličnom prijemu prezentacije. Započetu saradnju ćemo sa zadovoljstvom nastaviti i ubuduće" -  rekao je Islam Zulović, zamjenik direktora škole i profesor predmeta demokratija i ljudska prava.

Tokom ove školske godine Outreach program će posjetiti više srednjih škola širom bivše Jugoslavije. U zasebnom pilot-projektu u Bosni i Hercegovini radiće se na osposobljavanju nastavnika u toj državi da uvedu elemente ovih prezentacija u svoj rad. Početak serije predavanja na fakultetima u regionu planiran je za proleće.

Cilj Outreach programa je da razvija kritičko mišljenje o pitanjima vezanim za krivično pravo i tranzicijsku pravdu širom bivše Jugoslavije, a rad s mladim ljudima je od presudne važnosti za ova nastojanja.

“Ovo je jedan od najkorisnijih projekata koje provodi Outreach program. Svjedoci smo velikog interesovanja mladih generacija za rad Međunarodnog suda, naročito za njegova dostignuća u utvrđivanju činjenica o zločinima i pozivanju osoba na visokim funkcijama na odgovornost. Izgradnja poštovanja za vladavinu prava među mladim generacijama je od presudne važnosti za ispunjenje mandata Međunarodnog suda da doprinese miru i sigurnosti u regionu” izjavila je zamjenica sekretara MKSJ-a, Kate Mackintosh.

Čak 6.000 učenika i studenata širom regiona je do sada obuhvaćeno ovim projektom Outreach programa namijenjenim mladima, koji je pokrenut u decembru 2011. godine.

Outreach program uživa podršku Evropske unije, a njegov rad s mladima u bivšoj Jugoslaviji velikodušno podržava Vlada Finske.


Za više informacija o ovom ili bilo kojem drugom projektu Outreach programa molimo vas da stupite u kontakt s Nermom Jelačić, šeficom Službe za komunikacije, na adresi jelacic [at] un.org, ili na +31 70 5125580.

Outreach program MKSJ-a