Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program započeo drugu seriju predavanja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini

SEKRETARIJAT
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Haag, 26. mart 2013.
KE/CS/PR1554t

Outreach program započeo drugu seriju predavanja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini

Outreach program Međunarodnog suda ove sedmice je započeo drugu seriju predavanja na univerzitetima u Bosni i Hecegovini (BiH) predavanjem studentima Fakulteta kriminalistike Univerziteta u Sarajevu. Predavanja se održavaju u sklopu regionalnog projekta Outreach programa namjenjenog mladima koji ima za cilj da učenicima i studentima širom bivše Jugoslavije pruži informacije o radu Međunarodnog suda.

Dva dodatna predavanja će biti održana na Američkom Univerzitetu u Sarajevu i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Predavanja drži Thomas Pitmann, viši pravni savjetnik Sudskih vijeća MKSJ-a. Gospodin Pitmann će studente upoznati s radom Međunarodnog suda, njegovom sudskom praksom i doprinosima razvoju međunarodnog humanitarnog i međunarodnog krivičnog prava.

Komentarišući značaj ovih predavanja, jedan student Fakulteta kriminalistike Univerziteta u Sarajevu je rekao: ‘Prezentacija je bila izuzetno korisna i kvalitetna i detaljnije nas je upoznala sa pojmovima komandne odgovornosti i udruženog zločinačkog poduhvata. Ona će biti od velike koristi studentima koji se ubuduće namjeravaju usmjeriti na rad u nacionalnim pravosudnim institucijama ili nastaviti školovanje u oblasti međunarodnog humanitarnog prava’.

Prva faza projekta Outreach programa namijenjenog mladima trajala je od decembra 2011. do oktobra 2012. godine. Ovim programom bilo je obuhvaćeno više od 2.000 učenika srednjih škola i 1.500 studenata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Srbije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Crne Gore. Druga faza ovog projekta koja je počela u srednjim školama u Bosni i Hercegovini u februaru 2013. nadovezaće se na dosadašnje rezultate, kao i na ono što je do sada naučeno.

Kako se MKSJ približava kraju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da informacije o radu Međunarodnog suda učini pristupačnijim lokalnim zajednicama. Čineći rad Međunarodnog suda pristupačnijim, Outreach program nastoji da pospiješi razumevanje njegovih dostignuća.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske unije, a njegov rad s mladima velikodušno podržava Vlada Finske.


Outreach program Međunarodnog suda

Ukoliko biste željeli da podržite ili da se uključite u Outreach program Međunarodnog suda molimo vas da stupite u kontakt s Nermom Jelačić, rukovodiocem Outreach programa na jelacic [at] un.org">jelacic [at] un.org ili +31 70 512 5066

Pratite MKSJ na Twitteru i YouTubeu