Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Paddy Ashdown i Carla Del Ponte pozvali Parlament BiH da osigura sve kako bi Vijeće za ratne zločine moglo početi sa radom do januara 2005.

TUŽILAŠTVO
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

Haag, 20. oktobar 2004.

FH/P.I.S./903-E

Paddy Ashdown i Carla Del Ponte pozvali Parlament BiH da osigura sve kako bi Vijeće za ratne zločine moglo početi sa radom do januara 2005.

Na sastanku održanom danas u Haagu, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini (BiH) Paddy Ashdown i glavna tužiteljica MKSJ-a Carla Del Ponte naglasili su da se ne mogu praviti kompromisi po pitanju dugoročnih zalaganja za vladavinu prava u BiH.

"Nezavisna i efektivna suđenja na Državnom sudu BiH predstavljaju ključan elemenat reforme vladavine prava u BiH", izjavio je visoki predstavnik. Carla Del Ponte je dodala da se "BiH obavezala da će osigurati efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina putem domaćeg pravosudnog sistema - propust da se to učini odaslao bi veoma negativan signal".

Visoki predstavnik i glavna tužiteljica razgovarali su o napretku učinjenom na uspostavljanju Vijeća za ratne zločine, koji će BiH omogućiti efikasno procesuiranje ratnih zločina putem vlastitog pravosudnog sistema. Parlament BiH će sutra razmatrati izmjene i dopune postojećeg Zakona BiH o sudovima, tužilaštvima i Zakon o prebacivanju predmeta ratnih zločina s MKSJ-a na Sud BiH. Zajednički je zaključeno da bi propust da se te izmjene i dopune usvoje uveliko potkopao napore da se ratni zločinci izvedu pred lice pravde.

Carla Del Ponte je naglasila da je "od ključnog značaja da Parlament sutra usvoji zakone o procesuiranju ratnih zločina kako bi BiH ispunila cilj da suđenja ratnim zločincima počnu u januaru".