Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Početak izvođenja dokaza tužilaštva na suđenju Mladiću zakazan za 9. jul 2012.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST VIJEĆA

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Haag, 22. jun 2012.
VE/CS/PR1511t
 

Početak izvođenja dokaza tužilaštva na suđenju Mladiću zakazan za 9. jul 2012.

  Ratko Mladić

Pretresno vijeće I danas je zakazalo početak izvođenja dokaza tužilaštva u postupku protiv Ratka Mladića za ponedjeljak, 9. jul 2012.

Vijeće je 18. juna 2012. do daljnjeg odgodilo početak izvođenja dokaza tužilaštva nakon podnesaka odbrane i tužilaštva u vezi s objelodanjivanjem materijala. Pisano obrazloženje ove odluke Vijeća biće dostavljeno u dogledno vrijeme.

Pretresi će trajati od 9. do 20. jula, nakon čega će Međunarodni sud imati tri sedmice ljetne sudske pauze. Vijeće je od tužilaštva zatražilo da podnese do 26. juna novu listu svjedoka za period od 9. do 20. jula i da uključi samo one svjedoke na čije svjedočenje će neblagovremeno objelodanjivanje materijala najmanje utjecati.

Novinari i građani koji žele da prisustvuju početku izvođenja dokaza će u dogledno vrijeme biti obavješteni o proceduri akreditacije.
 

****

Odluka

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebooku, Twitteru i Youtubeu