Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Podsjetnik – akreditacija novinara: “Konferencija o globalnom naslijeđu MKSJ”

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE

(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument)
 

Hag, 9. novembar 2011.
NJ/MOW/PA475t


Podsjetnik – akreditacija novinara: “Konferencija o globalnom naslijeđu MKSJ”


 

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) organizuje dvodnevnu konferenciju pod nazivom “Globalno naslijeđe MKSJ” koja će se održati u Haagu, 15. i 16. novembra 2011. Konferencija se održava zahvaljujući velikodušnosti vlada Nizozemske, Luksemburga, Švicarske i Republike Koreje, kao i opštine Haag i Otvorenog društva: Inicijative za pravdu.

Podsjećamo novinare koji žele da prisustvuju ovoj konferenciji da treba da koriste formular za akreditaciju koji se nalazi u prilogu. Proces akreditacije će biti otvoren do 11. novembra. Raspoloživi prostor je ograničen i mjesta će biti raspodijeljena prema redoslijedu pristizanja prijava.

 Cilj ove konferencije je da okupi vodeće ljude iz akademskog života, međunarodne sudije i pravnike, predstavnike država i pripadnike civilnog društva  kako bi zajedno istražili uticaj rada Međunarodnog suda na međunarodno humanitarno pravo i međunarodni krivični postupak, kao i potencijal njegove sudske prakse u vezi oblikovanja buduće globalne pravde i unaprjeđenja ljudskih prava.

Moderatori i učesnici panela spadaju među najistaknutije naučne radnike i stručnjake iz oblasti međunarodnih ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog i krivičnog prava, a među njima su neke od uvaženih sudija i bivših sudija Međunarodnog suda, zvaničnici Ujedinjenih nacija i predstavnici vlada.

Potpuna lista učesnika uključena je u program konferencije koji je dostupan na Internet stranici Međunarodnog suda.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da stupite u kontakt s Nermom Jelačić, glasnogovornicom Sekretarijata i Sudskih vijeća, putem e-mail adrese jelacic [at] un.org (), ili brojeva telefona +31 (0)70 512 5066, +31 (0)65 357 8006.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu