Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prebacivanje Generala Nebojše Pavkovića

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

 Hag, 25. april 2005.
JP/MOW/966-t

PREBACIVANJE GENERALA NEBOJŠE PAVKOVIĆA

Danas, 25. aprila 2005, Nebojša Pavković je prebačen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Bio je u bekstvu više od godinu i po dana.

Međunarodni sud je optužio Nebojšu Pavkovića 2. oktobra 2003, zajedno s Vladimirom Lazarevićem, Vlastimirom Đordevicem i Sretenom Lukićem. Optužbe su obelodanjene 20. oktobra 2003. Prema optužnici, general pukovnik Nebojša Pavković, kao komandant Treće armije oružanih snaga Savezne Republike Jugoslavije (VJ), planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi nacin pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje zločina navedenih u sledećim tačkama:

· četiri tacke za zločine protiv čovečnosti (član 5 – deportacija; druga nehumana dela (prisilno premeštanje); ubistvo; progoni na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi)
· jednoj tački za kršenje zakona i obicaja ratovanja (član 3 – ubistvo).

Osim što se tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta), Nebojša Pavković se takode tereti na osnovu krivične odgovornosti nadređenog ili komandne odgovornosti (član 7(3) Statuta). To znači da je Pavković odgovoran za zlocine navedene u optužnici ako je znao ili imao razloga da zna da ce biti počinjeni od strane njegovih podređenih, a nije preduzeo nužne i razumne mere da ih spreci ili da kazni podredene koji su počinili zločine.

Reč "počiniti" se u ovoj optužnici odnosi na ucešće u udruženom zločinačkom poduhvatu u svojstvu saizvršioca. U optužnici se navodi da je cilj ovog udruženog zločinačkog poduhvata bio, izmedu ostalog, isterivanje znatnog dela albanskog stanovništva Kosova sa teritorije pokrajine Kosovo u nastojanju da se obezbedi trajna srpska kontrola nad ovom pokrajinom. Ovaj udruženi zločinački poduhvat nastao je najkasnije u oktobru 1998. godine i trajao kroz ceo period u kome su se desili zlocini navedeni u tačkama od 1 do 5 ove optužnice - počev od približno 1. januara 1999. pa do 20. juna 1999. godine. U optužnici se navodi da je svako od otpuženih, da bi ostvarili ovaj zločinački cilj, delujući individualno ili u međusobnom dogovoru i s drugim poznatim i nepoznatim licima, značajno doprineo udruženom zločinackom poduhvatu, koristeci de jure i de facto ovlašćenja kojima je raspolagao.

U optužnici se navodi, izmedu ostalog:

"Pored hotimičnog uništavanja imovine u vlasništvu albanskih civila na Kosovu, snage SRJ i Srbije su činile široko rasprostranjena ili sistematska dela brutalnosti i nasilja nad albanskim civilima na Kosovu da bi održale atmosferu straha, stvorile haos i podstakle stalni strah od smrti. Snage SRJ i Srbije išle su od sela do sela, a u gradovima i mestima od jednog do drugog dela grada ili mesta, preteći i proterujući stanovnike kosovske Albance. Kosovski Albanci su često zastrašivani, napadani ili ubijani pred očima drugih, čime su se njihove porodice i komšije htele prisiliti na odlazak. Mnogi kosovski Albanci koji nisu direktno silom proterani iz svojih mesta pobegli su zbog klime terora koju su stvarala široko rasprostranjena ili sistematska batinanja, maltretiranje, seksualni delikti, protivpravno lišavanje slobode, ubijanje, granatiranje i pljačka širom cele pokrajine. Snage SRJ i Srbije konstantno su kosovske Albance izlagale uvredama, rasnim pogrdama, ponižavajucim postupcima i drugim oblicima fizičkog i psihičkog maltretiranja na osnovu njihove rasne, verske i politicke pripadnosti. Raseljavani su kosovski Albanci iz svih delova društva, uključujuci žene, decu, stare i nemoćne."

U optužnici se navodi da su snage SRJ i Srbije "postupajući po uputstvu, na podsticaj ili uz podršku" Nebojše Pavkovića, ubile hiljade kosovskih Albanaca civila u okviru hotimične i široko rasprostranjene i sistematske kampanje terora i nasilja koja je rezultirala prisilnom deportacijom približno 800.000 kosovskih Albanaca civila.

General pukovnik Nebojša Pavković imenovan je 25. decembra 1998. godine za komandanta Treće armije VJ, a na dužnost je stupio 13. januara 1999. godine. Obavljao je dužnost komandanta Trece armije VJ u vezi sa događajima na Kosovu od januara 1999. do juna 1999. Prema zakonima SRJ, a preko struktura i mehanizama zajedničke komande i koordinacije, Nebojša Pavković je takođe vršio komandu i kontrolu nad jedinicama republičke policije koje su bile potčinjene Trećoj armiji VJ ili su delovale u saradnji ili u koordinaciji s njom, kao i nad vojno-teritorijalnim jedinicama, jedinicama civilne zaštite, članovima srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i drugim oružanim grupama.

Datum i vreme prvog stupanja Nebojše Pavkovića pred Sud biće naknadno objavljeni.

***

Integralni tekst Optužnice na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku
možete naći na Internet stranici MKSJ-a: http://www.icty.org/case/milutinovic/4#ind.

Štampane primerke možete dobiti od Kancelarije za medije.
Postupke pred Međunarodnim sudom možete pratiti na Internet stranici Suda: www.icty.org