Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prebacivanje Vinka Pandurevića predmet

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
REGISTRY
GREFFE
SEKRETARIJAT

Den Haag, 23. marta 2005.
CT/MOW/952-t

PREBACIVANJE VINKA PANDUREVIĆA
PREDMET “SREBRENICA”

Danas, 23. marta 2005., Vinko Pandurević je prebačen u Pritvorsku jedinicu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Opšti podaci

U optužnici protiv Vinka Pandurevića, koja je potvrđena 27. oktobra 1999., a otpečaćena 7. decembra 2001., navodi se da su početkom jula 1995. jedinice Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) granatirale “zaštićenu zonu” Srebrenice i napale posmatračka mjesta Ujedinjenih nacija sa holandskom posadom koja su se tamo nalazila. Nakon toga, snage VRS-a ušle su u Srebrenicu.

U optužnici se navodi da su do 18. jula 1995. “snage VRS-a kojima su komandovali i rukovodili Ratko Mladić, Radislav Krstić i Vinko Pandurević istjerale ili ubile najveći dio bosanskog muslimanskog stanovništva u srebreničkoj enklavi. Kao posljedica tih akcija, snage VRS-a su praktično eliminisale svako prisustvo bosanskih Muslimana na području srebreničke enklave, čime je nastavljena kampanja etničkog čišćenja započeta u proljeće 1992. godine.”

Prema navodima optužnice, od 12. decembra 1992. do novembra 1996., Vinko Pandurević je bio komandant Prve zvorničke lake pješadijske brigade (Zvornička brigada) Drinskog korpusa VRS-a. Unaprijeđen je u general majora u junu 1997, i bio je u Generalštabu VRS-a dok nije smijenjen sa dužnosti u aprilu 1998.

Optužbe

U optužnici se Vinko Pandurević tereti na osnovu individualne krivične odgovornosti (član 7(1) Statuta) i/ili alternativno na osnovu krivične odgovornosti nadređenog (član 7(3) Statuta) za:

genocid (član 4 Statuta – genocid; alternativno, saučesništvo u genocidu), zločine protiv čovječnosti (član 5 Statuta – istrebljenje; ubistvo; progoni na političkoj, rasnoj ili vjerskoj osnovi; deportacija; alternativno, nehumana djela), i kršenja zakona i običaja ratovanja (član 3 Statuta – ubistvo).

Integralni tekst Optužnice na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku: http://www.icty.org/case/popovic/4#ind