Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Đukić IT-96-20T- najnovije informacije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 14. mart 1996.
CC/PIO/044t

Predmet Đukić IT-96-20T- najnovije informacije

Odbrana generala Đukića je do danas podnela dva preliminarna podneska:

Prvi podnesak je podnet 4. marta 1996. i njime je od Pretresnog veća I zatraženo da izda zahtev Republici Bosni i Hercegovini da “formalno obustavi” istragu protiv optuženog i prosledi predmet Međunarodnom sudu. Ovim podneskom se takođe zahteva da svi dokumenti i imovina koje su od optuženog zaplenile vlasti Republike Bosne i Hercegovine vrate njegovom braniocu.

Drugi podnesak je podnesen 14. marta 1996. i u njemu su izneseni sledeći argumenti: ”S obzirom na to da tužilac nije podneo nikakav zahtev za ustupanje nadležnosti u predmetu (...) postupak protiv generala Đukića se vodi i pred nacionalnim sudom bošnjačko-hrvatske federacije i pred ovim Međunarodnim sudom, što nije dopustivo.” “Optužnica protiv generala Đorđa Đukića sadrži (...) veći broj pogrešnih navoda (...): gospodin Đorđe Đukić nije pripadnik Vojske Jugoslavije (...) niti ima čin general pukovnika. Gospodin Đorđe Đukić je general potpukovnik Vojske Republike Srpske, (...) a ne vojske bosanskih Srba, jer je u skladu s Dejtonskim sporazumom Republika Srpska priznata kao takva. Stoga, general Đorđe Đukić je pripadnik Vojske Republike Srpske i član Generalštaba, i obavlja dužnosti pomoćnika komandanta za logistiku, a ne pomoćnika komandanta za logistiku komandanta Ratka Mladića.” “General Đorđe Đukić, u okviru svojih dužnosti, nije odgovoran za planiranje, pripremu i izvršenje vojnih operacija bosanskih Srba u Bosni i Hercegovini, kako je navedeno u optužnici, jer to nije u okviru njegove nadležnosti. ” “(...) Na teritoriji Bosne i Hercegovine nije postojala nikakva okupacija, niti čak delimična okupacija, jer je na toj teritoriji vođen građanski rat s elementima verskog rata kojeg su započeli i vodili Muslimani.” “(...) General Đukić nije zadužen za planiranje i pripremu operacija i vojno-taktičkih zadataka.” “(...) Tužilac je bio u obavezi da navede kog konkretnog dana i u koje vreme su sa koje strane gađane civilne mete, koje su to civilne mete, jer bez ovih konkretnih navoda, optužnica je potpuno nejasna i očigledno je podignuta bez ikakvih dokaza.”

Tužilaštvo nije podnelo nikakve preliminarne podneske.

Obe strane će izneti svoje argumente u vezi s prvim podneskom u ponedeljak, 25. marta 1996. godine u 15:00 časova na javnom pretresu pred Pretresnim većem I.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org