Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Đukić IT-96-20T- najnovije informacije 2. deo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Hag, 25. mart 1996.
CC/PIO/050t

Predmet Đukić IT-96-20T- najnovije informacije 2. deo

Branioci generala Đukića podneli su dva dodatna preliminarna podneska 19. marta 1996. godine:

- Prvim se zahteva da se dokazi protiv generala Đukića proglase neupotrebljivim u postupku.
- Drugim se zahteva puštanje generala Đukića na slobodu.

Ovim se broj podnesaka koje su podneli branioci generala Đukića popeo na četiri, nakon što su prva dva podneta 4. marta, odnosno 14. marta 1996. godine.

Prvim podneskom od 18. marta sa zahteva da se dokazi koje je iznelo Tužilaštvo 14. marta 1996. izuzmu u skladu s pravilom 73 (iii) Pravilnika o postupku i dokazima.

Branioci generala Đukića tvrde da sledećih pet dokumenata ne treba biti uvršteno u dokazni materijal:

(a) "Shema organizacione strukture civilnog i vojnog vođstva, kao i politička organizacija jedne političke partije" na osnovu toga što "odbrana nema nikakvih saznanja o tome ko je sastavio gore-pomenutu shemu " i što je "dotična shema u potpunosti pogrešna jer su civilne i vojne vlasti pomešane, kao i nadležnosti navedenih vlasti".

(b) "Mišljenje izneto o informacijama o optuženom generalu Đukiću" na osnovu toga što je "pogrešno, posebno u delu koji se odnosi na njegovo preuzimanje dužnosti u Vojsci Republike Srpske, kao i na njegove dužnosti i obaveze u sklopu njegovog zvaničnog položaja".

(c) "Pomenute informacije o Radovanu Karadžiću i generalu Ratku Mladiću i njihovim navodnim aktivnostima" na osnovu toga što je "nedopustivo da se delovanje jednog optuženog povezuje s pozicijom trećih lica".

(d) "Prevod izjava generala Đorđa Đukića" datih organima policije u Sarajevu nakon njegovog privođenja, na osnovu toga što je "takvo isleđivanje kojem je general Đorđe Đukić bio podvrgnut nije moglo biti izvršeno ni u njegovom svojstvu kao svedoka ni u svojstvu optuženog".

(e) "Podneseni grafički prikaz navodnih granatiranja civilnih ciljeva i civilnog stanovništva" na osnovu toga što je dat "bez ikakve informacije o tome ko je sačinio taj grafički prikaz i na osnovu kojih dokaza. . . ."

U drugom podnesku od 18. marta, gospoda Vujin i Fila, koji zastupaju generala Đukića, zatražili su od Pretresnog veća I da pusti njihovog klijenta na slobodu na osnovu toga što "Tužilac nije prikazao niti jedan validan dokaz za podizanje optužnice" i da je prema tome držanje generala Đukića u pritvoru neosnovano. Njegovo puštanje na slobodu se takođe zahteva zbog njegovog narušenog zdravlja. U podnesku stoji da "general Đorđe Đukić daje svoju časnu oficirsku reč da će se pojaviti pred Međunarodnim sudom kad god bude pozvan. . . ."

Još uvek nije zakazan datum kada će se održati pretres po gore navedenim podnescima.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org