Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić: ministru odbrane Federacije naloženo da dostavi dokumente zatražene u subpoeni, u protivnom će biti optužen za nepoštovanje suda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 3. mart 1997.
CC/PIO/163tPredmet Blaškić, ministru odbrane Federacije naloženo da dostavi dokumente zatražene u subpoeni, u protivnom će biti optužen za nepoštovanje suda


U nalogu izdatom 28. februara 1997. godine, sudija Međunarodnog suda Gabrielle Kirk McDonald naložila je g. Anti Jelaviću, ministru odbrane Federacije Bosne i Hercegovine, da je obavijesti o tačnoj lokaciji ili lokacijama svih dokumenata koji su se nalazili u Središnjem arhivu bivšeg Ministarstva odbrane Hrvatske Zajednice Herceg Bosna do 17:00 sati 4. marta 1997. godine.

Osim toga, naloženo mu je da tužilaštvu odmah omogući pristup zatraženim dokumentima tako što će preduzeti potrebne mjere da tužilaštvu omogući da pregleda i kopira dokumente najkasnije do 6. marta 1997. godine u 17:00 sati.

Ukoliko g. Jelavić ne izvrši ovaj nalog i ne pobrine se da dokumenti nisu oštećeni, uništeni ili premješteni, nalaže mu se da se lično pojavi pred sudijom u petak, 7. marta u 10:00 sati "kako bi objasnio zašto smatra da ga se ne bi trebalo optužiti za nepoštovanje suda zbog neizvršenja ovog naloga ".

U svom nalogu, sudija McDonald je napomenula da je g. Jelavić, time što nije dostavio dokumente koje je zahtijevalo tužilaštvo i time što se nije pojavio pred njom, kako mu je sudija naložila, "ometao istragu tužilaštva u predmetu Tužilac protiv Tihomira Blaškića".

 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu