Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Blaškić - najnovije informacije 2. dio: Uslovi pritvora optuženog dodatno izmijenjeni

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)  

Haag, 23. april 1996.
AMcD/PIO/063t

Predmet Blaškić - najnovije informacije 2. dio: Uslovi pritvora optuženog dodatno izmijenjeni

Odgovarajući na zahtjev koji je 11. aprila 1996. podnio branilac generala Tihomira Blaškića kojim se traži izmjena uslova pritvora optuženog, sudija Antonio Cassese, predsjednik Međunarodnog suda, naložio je 17. aprila 1996. da se uslovi pritvora optuženog nanovo izmijene.

Potvrđujući svoju prethodnu odluku od 3. aprila 1996. kojom je generalu Blaškiću dozvoljeno da na sopstveni trošak bude pritvoren izvan Pritvorske jedinice Međunarodnog suda, sudija Cassese je odlučio da će Blaškić biti premješten sa svog sadašnjeg mjesta pritvora na prikladnije mjesto, koje će po dogovoru s nizozemskim vlastima odrediti sekretar.

Sem toga, naložene su sljedeće izmjene: general Blaškić će moći da se sastaje sa svojom suprugom, djecom i braniocem "i ti se susreti mogu održavati (. . .) na bilo kojem drugom mjestu koje sekretar, po dogovoru s nizozemskim vlastima ocijeni prikladnim i da mogu trajati onoliko dugo koliko sekretar smatra da je prikladno u skladu s Pravilima o pritvoru". Sve druge posjete, uključujući posjete diplomatskih i konzularnih predstavnika Hrvatske, porodice i prijatelja će se i dalje obavljati u Pritvorskoj jedinici. Optuženom će biti dozvoljeno da jednom mjesečno provede noć sa suprugom i djecom. Generalu Blaškiću će biti dozvoljeno da obavlja telefonske razgovore (izlazni pozivi) iz svog mjesta pritvora, pod uslovom da se pridržava pravila 66 Pravilnika o pritvoru (po kojem tužilac može od sekretara zatražiti da zabrani kontakte između optuženog i bilo koje druge osobe ukoliko postoje razumne osnove da smatra da je svrha tog kontakta pokušaj organizovanja bijega zatvorenika ili bi taj kontakt mogao uticati na ishod postupka protiv optuženog ili bilo koje druge istrage, ili da bi taj kontakt mogao naštetiti optuženom ili bilo kojoj drugoj osobi) i paragrafa 6 Pravilnika o nadzoru posjeta i komunikacija s pritvorenicima koji se odnosi na telefonske pozive (po kojem telefonski razgovori mogu biti snimani i/ili nadzirani ukoliko optuženi planira bjekstvo, utiče na nekog svjedoka ili ga zastrašuje ili na drugi način remeti održavanje bezbjednosti i reda u Pritvorskoj jedinici). Generalu Blaškiću će biti dozvoljeno da ima televizor i radio o svom trošku.

Ostali uslovi pritvora generala Blaškića ostaju nepromijenjeni. Konkretno, general Blaškić ne smije napustiti Nizozemsku, niti mjesto svog boravišta, osim iz gore navedenih razloga; neće imati kontakata sa sredstvima javnog informisanja i sva korespondencija upućena njemu ili koja potiče od njega će biti adresirana na Pritvorsku jedinicu. Osim što će snositi troškove svog novog boravišta, general Blaškić će i dalje snositi troškove obezbjeđenja.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org