Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Dokmanović, Podneti podnesci o rasporedu suđenja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Hag, 5. novembar 1997.
CC/PIO/256tPredmet Dokmanović, Podneti podnesci o rasporedu suđenja

1. Branilac Slavka Dokmanovića, g. Toma Fila, 3. novembra 1997. godine je podneo Zahtev odbrane za određivanje početka suđenja. U svom zahtevu, branilac zahteva da Pretresno veće "odmah odredi datum početka suđenja u decembru (...) nezavisno od Žalbe po zahtevu za puštanje optuženog na slobodu...". (Vidi Saopštenje za javnost 254)

Gospodin Fila dalje zahteva "razdvajanje suđenja (...) od ostalih optuženih kako bi se obezbedilo da se Slavku Dokmanoviću sudi bez nepotrebnog odlaganja i da se poštuju njegova prava zagarantovana članom 21 (4) Statuta".

Ostali optuženi na koje se gore pomenuti zahtev odnosi su pukovnik Mile Mrkšić, major Veselin Šljivančanin i kapetan Miroslav Radić. Sva četvorica su obuhvaćena optužnicom u predmetu "Vukovarska bolnica" podignutoj 3. aprila 1996. godine. Tužilaštvo ih tereti da su komandovali ili nadzirali odvođenje i naknadno pogubljenje otprilike 260 muškaraca iz vukovarske bolnice u Hrvatskoj od strane pripadnika JNA i paravojnih formacija u novembru 1991. godine.

2. Optuženi je 3. novembra 1997. godine takođe sam podnio Zahtev optuženog za određivanje datuma početka suđenja u kojem je ponovio zahtev svog branioca za početak suđenja na početku decembra.

Ovo je prvi put da je neki optuženi podneo zahtev u svoje ime.

Primerci gore navedenog zahteva su, na zahtev, dostupni u Službi za odnose s javnošću.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu