Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predmet Tadić: žalbeni postupak će početi u ponedjeljak, 19. aprila 1999., a postupak za nepoštovanje suda će se nastaviti 26. aprila 1999.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
SEKRETARIJAT
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
 

Haag, 15. april 1999.
CC/PIU/396tPredmet Tadić: žalbeni postupak će početi u ponedjeljak, 19. aprila 1999., a postupak za nepoštovanje suda će se nastaviti 26. aprila 1999.

Kao što je prvobitno zakazano, Žalbeno vijeće će u ponedjeljak, 19. aprila 1999. godine, u 14:00 sati održati pretres "o meritumu žalbe, protivžalbe (na presudu od 7. maja 1997.) i žalbe na presudu o kazni (od 14. jula 1997.)".

Obje strane u postupku su podnijele "nacrte argumentacije" u kojima su izložile svoje osnove za žalbu. Ti dokumenti će biti dostupni javnosti na početku pretresa.

Osim toga, Žalbeno vijeće će u ponedjeljak, 26. aprila 1999., u 10:00 sati nastaviti postupak za nepoštovanje suda koji je pokrenut protiv Milana Vujina, bivšeg branioca optuženog. Taj pretres je počeo 30. marta 1999. godine, ali je odgođen na zahtjev Milana Vujina (vidi saopštenja za javnost br. 388 i 390).

Žalbeno vijeće zasjeda u sastavu: sudija Mohamed Shahabuddeen (predsjedavajući), sudija Antonio Cassese, sudija Wang Tieya, sudija Rafael Nieto-Navia i sudija Florence Mumba.

Oba pretresa će biti javna, ukoliko Žalbeno vijeće ne naloži drugačije.
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu