Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predsjednik MKSJ-a pozdravlja usvajanje rezolucije Savjeta bezbjednosti 1481 (2003) kojom se povećavaju ovlasti ad litem sudija

PREDSJEDNIK
Saopštenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
Hag, 20. maj 2003.
J.L./ P.I.S. / 755-t

Predsjednik MKSJ-a pozdravlja usvajanje rezolucije Savjeta bezbjednosti 1481 (2003) kojom se povećavaju ovlasti ad litem sudija

Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), sudija Theodor Meron, toplo pozdravlja jednoglasno usvajanje rezolucije 1481(2003) od strane Savjeta bezbjednosti, 19. maja 2003., kojom se mijenja postojeći Statut MKSJ-a kako bi se povećale ovlasti ad litem sudija.

Predsjednik sa zadovoljstvom konstatuje da će, zahvaljujući toj rezoluciji, ad litem sudije, tokom perioda svog imenovanja u vijeće za određeno suđenje, takođe imati ovlasti da nadgledaju pretpretresne postupke u drugim predmetima. Otklanjanjem prepreke u Statutu koja ad litem sudijima ne dopušta da donose odluke u pretpretresnom postupku, ta rezolucija će ad litem sudijama omogućiti da efikasnije iskoriste svoje vrijeme, i još povećaju svoj važan doprinos radu Međunarodnog suda, čime će pomoći Međunarodnom sudu da suđenja ekspeditivnije privede kraju.

Predsjednik potvrđuje da će, u skladu sa Statutom, ad litem sudije i dalje biti isključene iz niza aktivnosti koje su rezervisane za stalne sudije, kao što je glasanje o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i dokazima.