Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda po žalbi u predmetu Mrkšić i drugi biće izrečena 5. maja

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
 
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 1. Maj 2009.
NJ/MOW/PA368t

Presuda po žalbi u predmetu Mrkšić i drugi biće izrečena 5. maja

Mrksic & Sljivancanin
Veselin Šljivančanin i Mile Mrkšić

Presuda Žalbenog veća u predmetu protiv Mileta Mrkšića i Veselina Šljivančanina, bivših visokih oficira Jugoslovenske narodne armije (JNA) osuđenih za učešće u pogubljenju ratnih zarobljenika nakon pada hrvatskog grada Vukovara 1991. godine, biće izrečena 5. maja u 14:15 časova u sudnici I.

Pretresno veće je u septembru 2007. godine Mrkšića, pukovnika JNA, proglasilo krivim i izreklo mu kaznu od 20 godina zatvoraza pomaganje i podržavanje ubistva i mučenja i za okrutno postupanje sa 194 nesrpskih ratnih zarobljenika odvedenih iz Vukovarske bolnice nakon što su u novembru 1991. taj grad zauzele snage JNA i srpske paravojne snage. Žrtve su prebačene u zgradu na obližnjem poljoprivrednom dobru Ovčara gde su premlaćivane, mučene i ubijene.

Pretresno veće je Šljivančanina, tadašnjeg majora JNA, proglasilo krivim zapomaganje i podržavanje mučenja zarobljenika i izreklo mu kaznu od pet godina zatvora.

Treći optuženi u ovom predmetu, bivši kapetan JNA Miroslav Radić, oslobođen je krivice po svim optužbama i pušten iz pritvora Međunarodnog suda.

Mrkšić je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje ubistava pošto je povukao vojnike JNA koji su čuvali zarobljenike, što je imalo za posledicu da su pripadnici srpske Teritorijalne odbrane i paravojnih jedinica bili u prilici da ih ubiju. Snage JNA pod njegovom komandom su prethodno uspostavile nečovečne uslove pritvora, a on nije delovao efikasno kako bi obezbedio da zarobljenici budu adekvatno zaštićeni.

Šljivančanin je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje mučenja jer nije obezbedio adekvatnu stražu JNA na Ovčari ili se pobrinuo da stražari JNA na Ovčari pod njegovom kontrolom preduzmu mere kako bi sprečili srpske snage da premlaćuju zarobljenike.
I tužilaštvo i odbrana Mrkšića i Šljivančanina podneli su najave žalbe na prvostepenu presudu 29. oktobra 2007. godine.

Prvobitna optužnica protiv Mrkšića, Šljivančanina i Radića podignuta je 7. novembra 1995. godine. Mrkšić se nalazi u pritvoru Međunarodnog suda od 15. maja 2002. godine, a Šljivančanin od 1. jula 2003. godine. Šljivančanin je trenutno na privremenoj slobodi do izricanja presude Žalbenog veća. Naloženo mu je da se vrati na Međunarodni sud pre 5. maja 2009. godine.

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na području bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 117 lica su okončani.

*****

Podaci o ovom predmetu koji sadrže pregled postupka su dostupni na:
http://www.icty.org/x/cases/mrksic/cis/bcs/cis_mrksic_al_bcs.pdf

Presuda Pretresnog veća je dostupna na:
http://www.icty.org/x/cases/mrksic/tjug/bcs/070927.pdf

Postupke u sudnicama možete pratiti na internet stranici Međunarodnog suda na www.icty.org

Čitanje sažetka presude prenosiće se uživo.

 
 
 

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org