Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuda po žalbi u predmetu Tužilac protiv Momčila Perišića biće izrečena 28. februara 2013.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
ŽALBENO VEĆE
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Hag, 15. februar 2013.
VE/CS/PR1546t

Presuda po žalbi u predmetu Tužilac protiv Momčila Perišića biće izrečena 28. februara 2013.

Momčilo Perišić

Izricanje presude po žalbi u predmetu Tužilac protiv Momčila Perišića zakazano je za 28. februar 2013. u 15:00 časova u sudnici I.

Momčilo Perišić je bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije. Perišić je većinom glasova članova Pretresnog veća, uz suprotno mišljenje sudije Molotoa, proglašen krivim za pomaganje i podržavanje ubistava, nehumanih dela, progona na političkoj, rasnoj ili verskoj osnovi i za napade na civile od avgusta 1993. do novembra 1995. u Sarajevu i Srebrenici.

Većina članova Pretresnog veća, uz suprotno mišljenje sudije Molotoa, takođe je Perišića proglasila krivim kao nadređenog, zbog toga što nije kaznio ubistvo, napade na civile i nehumana dela povezana s granatiranjem Zagreba koje se dogodilo 2. i 3. maja 1995. godine.

Pretresno veće je jednoglasno Perišića oslobodilo krivice za pomaganje i podržavanje istrebljivanja u Srebrenici, i odgovornosti nadređenog za zločine počinjene u Sarajevu i Srebrenici.

Pretresno veće je Perišića osudilo na 27 godina zatvora.

Suđenje Perišiću počelo je 2. oktobra 2008. Završne reči su iznesene od 28. do 31. marta 2011. U toku 198 dana suđenja, Pretresno veće je razmotrilo dokaze ukupno 136 svedoka, i u spis uvrstilo 3.797 dokaznih predmeta. Prvostepena presuda izrečena je 6. septembra 2011.

Odbrana je uložila žalbu na Presudu Pretresnog veća i tražila da se Perišić oslobodi krivice po svim tačkama. Tužilaštvo nije uložilo žalbu. Pretres po žalbi održan je 30. oktobra 2012.

Od svog osnivanja Međunarodni sud je podigao optužnice protiv 161 lica zbog teških kršenja humanitarnog prava počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine. Okončani su postupci protiv 134 lica. Trenutno su u toku postupci protiv 27 optuženih.

****

Podaci o predmetu

Izricanje presude biće prenošeno uživo na vebsajtu Međunarodnog suda

S portparolom Sekretarijata i sudskih veća, Magdalenom Spalińskom, možete stupiti u kontakt na +31 (0)6 5127 1242 ili +31(0)70 512 5066 i na adresi spalinska [at] un.org

Za dodatne informacije stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-8752 ili 512-5343 ili 512-5356.

*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu