Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno veće u u predmetu protiv Momčila Perišića u obilasku mesta događaja u Zagrebu, Sarajevu i Srebrenici

Saopštenje za javnost
VEĆA
(Iskljucivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 4. 24 juni 2009.
NJ/MOW/1322t


Pretresno veće u u predmetu protiv Momčila Perišića u obilasku mesta događaja u Zagrebu, Sarajevu i Srebrenici


Momčilo Perišić

Pretresno veće u predmetu protiv Momčila Perišića, bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije (VJ), u nedelju 21. juna 2009. godine počelo je sedmodnevni obilazak mesta događaja tokom kojeg će posetiti Zagreb, Sarajevo i Srebrenicu.

Delegaciju koja će izvršiti obilazak čine sudije Moloto (predsedavajući), David i Picard iz Pretresnog veća I, kao i članovi timova tužilaštva i odbrane u ovom predmetu, te službenici Sekretarijata Međunarodnog suda.

Pretresno veće je sâmo odlučilo da ode u obilazak mesta događaja. Pretresno veće smatra da bi mu obilazak lokacija relevantnih za ovaj predmet bio od koristi “da stekne bolje razumevanje činjenica o kojima je reč u ovom predmetu”.

Perišić je najviši oficir Vojske Jugoslavije kojem se sudi za zločine počinjene tokom ratova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. On se tereti za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine, uključujući ubistvo, nečovečna dela i napade na civile, počinjene od 1993. do 1995. godine u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu.
   
U Optužnici se navodi da je Perišić pružao značajnu kadrovsku, materijalnu i logističku podršku Vojsci Republike Srpske (VRS) u Bosni i Hercegovina i Vojsci Srpske Krajine (SVK) u Hrvatskoj. Prema Optužnici, obezbeđivanje i finansiranje oficira VJ na službi u VRS i SVK je obavljano tajno da bi se sakrila uloga Vlade Savezne Republike Jugoslavije u sukobima u Hrvatskoj i Bosni.

Perišić je optužen da je pomagao i podržavao planiranje, pripremanje i izvršenje vojne kampanje granatiranja i snajperskog delovanja po civilnim područjima Sarajeva od avgusta 1993. do novembra 1995. godine, u kojoj su ubijene i ranjene hiljade civila. Perišić se takođe tereti za granatiranje civilnih područja Zagreba u maju 1995, u kojem je ubijen i ranjen veći broj civila.

On se dalje tereti za pomaganje i podržavanje zločina istrebljenja, ubistva i progona u Srebrenici od jula do novembra 1995. godine, kada su njemu podređeni pripadnici VRS, među kojima i general Ratko Mladić, zarobili i pogubili nekoliko hiljada muškaraca bosanskih Muslimana i nakon toga se maksimalno angažovali u pokušaju da sakriju ta ubistva ponovnim zakopavanjem tela ekshumiranih iz prvobitnih masovnih grobnica.

Optužnica protiv Perišića je potvrđena 24. februara 2005, a obelodanjena 7. marta 2005, kada je optuženi prebačen u pritvor Međunarodnog suda. Tužilaštvo je Drugu izmenjenu optužnicu podnelo 5. februara 2008. godine. Suđenje je počelo 2. oktobra 2008. godine.


*****
Predstavnici sredstava javnog informisanja se obaveštavaju da tokom obilaska
mesta događaja neće biti nikakvih obraćanja javnosti.
 
 Ukoliko medijske agencije imaju pitanja u vezi s ovim obilaskom mole se da stupe u
kontakt s portparolom MKSJ Nermom Jelačić na +31-65-357-8006*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org