Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pretresno vijeće u predmetu protiv Rasima Delića održaće pretres u Sarajevu

Pretresno vijeće u predmetu protiv Rasima Delića održaće pretres u Sarajevu

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
SUDSKA VIJEĆA

Haag, 6. februar 2008.

NJ/MOW/1214t


PRETRESNO VIJEĆE U PREDMETU PROTIV RASIMA DELIĆA ODRŽAĆE PRETRES U SARAJEVU
Dvodnevni pretres u predmetu protiv Rasima Delića, bivšeg komandanata Glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine (ABiH), prema rasporedu održaće se ovog vikenda u Sarajevu.


Pretres će se održati u prostorijama Suda Bosne i Hercegovine, s početkom u petak 8. februara u 9:00 sati. Prema rasporedu, pretres će trajati najviše četiri dana, sa završetkom u ponedeljak 11. februara.


Pretresno vijeće će saslušati svjedočenje Aimana Awada, posljednjeg svjedoka optužbe koji će svjedočiti pred Pretresnim vijećem koje zasjeda u ovom predmetu. Suđenje se privremeno seli u Sarajevo na zahtjev optužbe zbog specifičnih okolnosti u vezi s ovim svjedokom, u skladu s Pravilnikom o postupku i dokazima Međunarodnog suda. Obje strane u postupku, kao i optuženi, prisustvovat će pretresu.


Ovo je drugi pretres s izvođenjem dokaza koji će Međunarodni sud održati van svojih sudnica u Haagu. Prvi takav pretres održalo je isto Pretresno vijeće, takođe u Sarajevu, u septembru prošle godine.


Rasim Delić se tereti na osnovu komandne odgovornosti za ubistvo, okrutno postupanje i silovanje zarobljenih hrvatskih i srpskih vojnika i civila koje su počinili pripadnici jedinice "El Mudžahid" i drugi pripadnici ABiH u opštinama Travnik i Zavidovići u srednjoj Bosni 1993. i 1995. godine. Suđenje Rasimu Deliću počelo je 9. jula 2007.


Međunarodni sud se zahvaljuje Sudu Bosne i Hercegovine na gostoprimstvu koje mu je ukazao dozvolivši Pretresnom vijeću Međunarodnog suda da ovom prilikom koristi njegove prostorije. Sud Bosne i Hercegovine pružio je pomoć u više važnih aspekata podrške neophodnih za održavanje ovog pretresa.


 


*****
Obavještavamo vas da se pretres s izvođenjem dokaza koji će se održati u Sarajevu neće prenositi putem internet stranice Međunarodnog suda.Upiti u vezi sa fizičkim pristupom pretresu i zahtjevi za AV materijale trebaju se uputiti Službi za informisanje Suda Bosne i Hercegovine na brojeve telefona: +387-33-707164, +387-33-707165 ili +387-61-475204.Za sva ostala pitanja obratite se Službi za javnost Međunarodnog suda na brojeve telefona: +31-70-512-5343 ili +31-70-512-5356