Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prijevod presude Pretresnog vijeća u predmetu Popović i drugi

Haag, 8. februar 2012.


Prijevod presude Pretresnog vijeća u predmetu Popović i drugi

 

Prijevod presude Pretresnog vijeća u predmetu Popović i drugi na bosanski, hrvatski ili srpski jezik sada je dostupan putem sljedećeg linka.

*****

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356; - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Twitteru i Youtubeu