Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prvo pojavljivanje Dragana Nikolića pred Međunarodnim sudom održaće se u petak, 28. aprila 2000.

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

TRIAL
CHAMBERS

CHAMBRES DE 1ere
INSTANCE

PRETRESNA
VEĆA

 

Hag, 26. aprila 2000.

CC/P.I.S./496-t


PRVO POJAVLJIVANJE
DRAGANA NIKOLIĆA PRED

MEĐUNARODNIM SUDOM ODRŽAĆE SE U PETAK, 28. APRILA 2000.


Dragan Nikolić, koji je u subotu 22.
aprila 2000. prebačen na Međunarodni krivični sud za bivšu
Jugoslaviju (MKSJ), pojaviće se pred sudijom Davidom Hunt-om (Pretresno
veće II) da bi se odmah, ili unutar 30 dana, izjasnio da li se oseća
krivim ili ne po optužbama sadržanim u izmenjenoj i dopunjenoj optužnici.


Ovo "prvo pojavljivanje" će
se održati u petak, 28. aprila 2000. u 10 časova.


PODACI O OPTUŽENOM


Prema optužnici koja je podignuta protiv
njega, Dragan Nikolić je rođen
26. aprila 1957. u Vlasenici (Bosna i Hercegovina). Radio je u fabrici
aluminijuma u Vlasenici, nakon čega
je krajem maja ili početkom juna 1992., postao komandant "Sušice".
"Sušica" je bio logor koji su u bivšem skladištu vojne opreme u Vlasenici
uspostavile srpske snage, uključujući i pripadnike JNA, paravojne
snage i lokalna vojna lica koja su zauzela grad,
a vodila ga je vojna i lokalna policija.


Dragan Nikolić
je bio prva osoba protiv koje je MKSJ podigao optužnicu i to 4. novembra
1994. Nakon neuspelih pokušaja da se optuženom ili bosanskosrpskim vlastima
na Palama preda optužnica, tužilac je pozvan da na javnoj raspravi prezentira
dokazni materijal koji potvrđuje optužnicu protiv Nikolića. Ova
rasprava je održana oktobra 1995. i bila je prva rasprava u kojoj je primenjeno
pravilo 61 Pravilnika o postupku i dokazima. Završena je time što su 20.
oktobra 1995. sudije MKSJ prvi put javno potvrdile optužnicu i izdale
prvi međunarodni nalog za hapšenje protiv optuženog. Pored toga, rasprava
prema pravilu 61 je direktno dovela do prvog izveštaja o nesaradnji koji
je Predsednik Suda podneo Savetu bezbednosti.


PODACI O OPTUŽNICAMA


Prvobitna optužnica je teretila Nikolića
za zločine protiv čovečnosti, kršenja ratnih zakona i običaja
i teške povrede Ženevskih konvencija za progone na političkoj, rasnoj
i verskoj osnovi muslimanskog civilnog stanovništva i i ostalog ne-srpskog
civilnog stanovništva, ubistvo osam zatočnika i mučenje trojice
drugih zatočenika i za nezakonito zatvaranje i druge nečovečne
postupke prema Muslimanima i ne-srpskom civilnom stanovništvu.


Dragan Nikolić
je optužen na osnovu individualne krivične odgovornosti (član
7(1) Statuta Suda) za navode za koje se tereti i za krivičnu odgovornost
nadređenog (član 7(3) Statuta) za dela koja su navodno činili
njemu podređeni stražari.


Nakon pretresa prema pravilu 61 u oktobru
1995. (pogledati gore), tužilac je
pozvan da eventualno podnese dodatne optužbe u vezi sa "silovanjem
i drugim vrstama seksualnog zlostavljanja žena"
koje su bile zatvorene
u "Sušici".Tužilac je takođe pozvan da "nastavi svoju istragu…
da bi se protiv Dragana Nikolića podigla optužnica za saučesništvo
u genocidu ili izvršenju genocida."


Dana 16. novembra 1998. tužilac je podneo
zahtev za dozvolu za izmenu i dopunu optužnice i izmenjenu i dopunjenu
optužnicu. Ovu izmenjenu i dopunjenu optužnicu je 12. februara 1999. potvrdio
sudija Claude Jorda koji je takođe odobrio zahtev tužioca da se izmenjena
i dopunjena optužnica ne objavi "jedno određeno vreme".


Iz izmenjene i dopunjene optužnice su
izbačene neke od optužbi za nečovečno postupanje, nezakonito
zatvaranje i zatočenje civila i za krađu i uništavanje privatne
imovine. Međutim, dodati su navodi za osam slučajeva seksualnog
zlostavljanja, uključujući i silovanje. Kao rezultat toga, Nikolić
se tereti po 80 tačaka optužnice: 29 tačaka za zločine protiv
čovečnosti, 29 tačaka za teške
povrede Ženevskih konvencija i 22 tačke
kršenja zakona i običaja rata. Ovo je najveći broj optužbi koji
postoji u bilo kojoj od dosadašnjih javnih optužnica Suda.


*****