Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Snimci regionalnih konferencija o nasleđu MKSJ dostupni na vebsajtu

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)

Hag, 1. februar 2013.
CT/CS/PA521t

Snimci regionalnih konferencija o nasleđu MKSJ dostupni na vebsajtu

Snimci regionalnih konferencija o nasleđu MKSJ su postavljeni na vebsajt Međunarodnog suda kako na bosanskom, hrvatskom ili srpskom, tako i na engleskom jeziku. Na snimcima su govori i panel diskusije sa konferencije u Sarajevu, održane 6. novembra, i konferencije u Zagrebu, održane 8. novembra 2012. godine.

Ove konferencije predstavljaju deo napora Međunarodnog suda da podstakne dijalog o svom nasleđu na području bivše Jugoslavije i pružile su priliku akterima na lokalnom nivou da se uključe u direktan i konstruktivan dijalog o ulozi MKSJ u regionu.

Teme o kojima je diskutovano su uključivale doprinos Međunarodnog suda pravdi u tranziciji, ulogu Međunarodnog suda u pomaganju zajednicama da se suoče sa sukobima iz prošlosti i načine na koje nasleđe Međunarodnog suda može ostati relevantno za ljude kojih se njegov rad najviše tiče: za građane bivše Jugoslavije.

Snimci uvodnih reči, četiri panel diskusije i završnih reči dostupni su na vebsajtu MKSJ putem kanala Međunarodnog suda na Youtubeu.

***

Snimci su dostupni putem sledećeg lika

Direktan link snimaka

Za dodatne informacije molimo vas da stupite u kontakt sa Službom za medije na +31 (70) 512-8752 ili 512-5343 ili 512-5356.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-8752; 512-5343; 512-5356 - Email: press [at] icty.org
Pratite MKSJ na Facebook, Twitteru i Youtubeu