Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudac Orie naložio hrvatskom tjedniku da smjesta prestane objavljivati izjave zaštićenog svjedoka MKSJ-a

Press Release . Communiqué de presse . Priopćenje za javnost
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆA

Den Haag, 2. prosinca 2004.
JL/P.I.S./920-t

SUDAC ORIE NALOŽIO HRVATSKOM TJEDNIKU DA SMJESTA PRESTANE OBJAVLJIVATI IZJAVE ZAŠTIĆENOG SVJEDOKA MKSJ-A

Dana 2. prosinca 2004., sudac Alphons Orie naložio je HKZ-u Hrvatsko Slovo d.o.o. i svim njegovim djelatnicima da "u Hrvatskom slovu ibilo kojoj drugoj publikaciji prestanu objavljivati izjave i iskaze" zaštićenog svjedoka koji je svjedočio na Blaškićevu suđenju, kao i bilo kojeg drugog zaštićenog svjedoka.

Sudac Orie nadalje je zatražio od "odnosnih organa Republike Hrvatske da bez odlaganja ovaj nalog službeno uruče HKZ-u Hrvatsko Slovo d.o.o., Stjepanu Šešelju i Domagoju Margetiću, te da u pismenom obliku izvijeste o obavljenom uručenju ili o mjerama poduzetim s tim ciljem".

Sudac Orie nadalje je pozvao "vlasti Republike Hrvatske da Međunarodnom sudu dostave sve eventualne informacije o identitetu osoba koje bi mogle biti odgovorne za nezakonito objelodanjivanje Transkripata i kršenje odnosnih naloga i odluka Međunarodnog suda koji se tiču zaštite svjedoka".

Dodatni podaci

Dana 25. studenog 2004., Hrvatsko slovo je objavilo izvatke iz dokumenta za koji je tvrdilo da je svjedočenje zaštićenog svjedoka u predmetu Blaškić.

Dana 1. prosinca 2004., Tužiteljstvo MKSJ-a podnijelo je povjerljivi zahtjev ex parte pod nazivom "Hitni prijedlog za izdavanje naloga da se odmah prekine kršenje zaštitnih mjera".

Sudac Orie je zaključio da je svjedok svjedočio na zatvorenoj sjednici i da su mu bile odobrene zaštitne mjere te da su "osobe odgovorne za objavljivanje Hrvatskog slova u vrijeme pripreme tog izdanja znale da se Transkripti ne smiju objelodanjivati", te da se "odmah mora obustaviti objavljivanje bilo kojim putem svih izjava, transkripata ili njihovih kopija koje su zaštićene temeljem naloga Međunarodnog suda, te da se takvi dokumenti ni u kojem obliku, niti izravno niti neizravno, ne smiju navoditi u javnosti".

Naposljetku, sudac Orie je zaključio da osobe za koje se ustanovi da su odgovorne za kršenje naloga Međunarodnog suda mogu biti osuđene za nepoštivanje Međunarodnog suda te kažnjene zatvorskom kaznom do sedam godina i novčanom kaznom od 100.000 eura.

Potpuni tekst naloga: http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tord/bcs/blas-ord041202b.htm


Kopije naloga također se mogu dobiti od Ureda za tisak.