Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Albert Swart položio zakletvu kao sudija ad litem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
CHAMBERS
CHAMBRES
VIJEĆA
 

Den Haag, 1. decembar 2003.

JM/P.I.S./804-t


SUDIJA ALBERT SWART POLOŽIO ZAKLETVU KAO SUDIJA
AD LITEM

MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU
JUGOSLAVIJU (MKSJ)


Danas, u ponedjeljak,
1. decembra 2003., sudija Albert Swart (Nizozemska) je položio zakletvu
kao sudija ad litem Međunarodnog krivičnog suda za bivšu
Jugoslaviju, nakon što je s današnjim danom stupilo na snagu
njegovo imenovanje od strane Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.


Predsjednik MKSJ-a,
sudija Theodor Meron, dodijelio je sudiji Swartu predmet “Tužilac
protiv Envera Hadžihasanovića i Amira Kubure”.


KRATKA BIOGRAFIJA


Sudija Swart je
rođen 9. marta 1941. u Heerhugowaardu, Nizozemska. Studirao je pravo
na Univerzitetu u Nijmegenu, Nizozemska, od 1959. do 1964. i na Univerzitetu
u Poitiersu, Francuska, od 1964. do 1965.


Sudija Swart je
od 1966. professor međunarodnog krivičnog prava (Van Hamel
Chair)
na Univerzitetu u Amsterdamu. Također je, od 1994. član
Kraljevske nizozemske akademije umjetnosti i znanosti, a od 1999. član
Upravnog vijeća Međunarodnog udruženja za krivično
pravo (Association Internationale de Droit Pénal). Član je
i izdavačkog savjeta časopisa Journal of International Criminal
Justice.


Prije nego
što je postao sudija ad litem na MKSJ-u, sudija Swart je od
1996. bio sudija Krivičnog odjela Žalbenog suda u Amsterdamu.
Karijeru je započeo kao docent na katedri krivičnog prava na
Univerzitetu u Amsterdamu (1965-1972). Nakon toga je bio izvanredni professor
krivičnog prava na Univerzitetu Amsterdam (1972-1980), a zatim professor
krivičnog prava i krivičnog postupka na Univerzitetu u Utrechtu
(1980-1996).


Sudija Swart je
od 1992. do 1997. bio član Komiteta za izručenja i ljudska prava
(Committee for Extradition and Human Rights) pri Međunarodnom
udruženju pravnika (International Law Association), predsjednik
4. sekcije XVI Međunarodnog kongresa Međunarodnog udruženja
za krivično pravo (Association Internationale de Droit Pénal)
1999. godine u Budimpešti, a 1991. bio je član raznih savjetodavnih
odbora pri nizozemskoj Vladi u vezi s Nacrtom zakona o zločinima
protiv mira i sigurnosti čovječanstva koji je podnijela Međunarodna
pravna komisija, Nacrtom Statuta za međunarodni krivični sud
koji je podnijela Međunarodna pravna komisija, pripremom Rimskog
statuta Međunarodnog krivičnog suda i pripremom nizozemskih
zakona koji će provoditi Rimski statut.


Sudija Swart je
objavio brojne publikacije na nizozemskom, uključujući sljedeće
knjige i monografije:


Politiek Delikt en Asiel
(Politički prekršaji i azil) (1973), De Toelating en Uitzetting
van Vreemdelingen
(Prihvat i izgon stranaca) (1978), De Rechten
van de Mens in het Uitleveringsrecht
(Ljudska prava i zakon o izručenju)
(1982), Nederlands Uitleveringsrecht (Nizozemski zakon o izručenju)
(1986), De Berechting van Internationale Misdrijven (Presuđivanje
u međunarodnim zločinima) (1996).


Sudija Swart je
također objavio 40 publikacija na drugim jezicima, uključujući
koautorstvo i priloge u sljedećim knjigama:


Criminal Justice in
Europe:
A Comparative Study (Krivično pravosuđe
u Evropi: komparativna studija)
(sa Philom Fennellom, Christopherom
Hardingom and Nico Jörg) (Oxford, Clarendon Press, 1995), Enforcing
European Community Rules
; Criminal Proceedings, Administrative
Procedures and Harmonization
(Provođenje propisa Evropske zajednice:
krivični postupci, administrativne procedure i njihovo uzajamno usklađivanje)

(sa Christopherom Hardingom) (Aldershot, Darthmouth Publishers, 1996),
International Criminal Law in the Netherlands (Međunarodno
krivično pravo u Nizozemskoj)
(s André Klipom), (Freiburg im
Breisgau, Max-Planck-Institut für Aüslandisches und Internationales Strafrecht,
1997). Bio je član Odbora savjetnika za Commentary on the Rome
Statute of the International Criminal Court
(Komentar Rimskog
statuta Međunarodnog krivičnog suda
) (izdavači: Antonio
Cassese, Paola Gaeta and John R. Jones) 3 sveska, (Oxford University Press,
2002).