Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Burton Hall imenovan u MKSJ

Hag |

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Burtona Halla (Bahami) za sudiju MKSJ, da po potrebi bude imenovan u veća na ad hoc i privremenoj osnovi. Imenovanje sudije Halla stupilo je na snagu 21. septembra 2016. u istom trajanju kao i mandati sudija Žalbenog veća Međunarodnog suda.

Imenovanje sudije Halla usledilo je nakon nedavne izmene Statuta MKSJ koju je usvojio Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti je 6. septembra 2016. jednoglasno prihvatio izmenu Statuta Međunarodnog suda usvojivši Rezoluciju 2306 (2016), kojom je dodat Član 13quinquies u vezi s imenovanjem ad hoc sudija. Ovom izmenom je omogućeno da Žalbeno veće može biti imenovano na odgovarajući način u slučaju eventualnih interlokutornih žalbi u preostalim prvostepenim postupcima pred Međunarodnim sudom.

Sudija Hall je bivši stalni sudija MKSJ i trenutno sudija Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), koji predsedava većem na ponovljenom suđenju u predmetu Stanišić i Simatović pred MMKS.

Biografija sudije Halla, kao i ostalih sudija, dostupna je na vebsajtu Međunarodnog suda.