Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Carmen Maria Argibay imenovana za sudiju Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Press Release . Communiqué de presse . Saopštenje
za javnost

(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)

CHAMBERS
CHAMBRES
PRETRESNA
VEĆA
 

Hag, 5. novembar 2002.

JP/P.I.S./710-t


 


SUDIJA CARMEN MARIA ARGIBAY IMENOVANA ZA SUDIJU
MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU


Sudija
Carmen Maria Argibay imenovana je za ad litem sudiju Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Ona će zamijeniti
sudiju Fassi Fihrija koji iz zdravstvenih razloga nije u mogućnosti
da nastavi rad na MKSJ-u.


PODACI
IZ BIOGRAFIJE


Sudija
Argibay rođena je u Buenos Airesu u Argentini. Počela je karijeru
pravnika 1959. na Sudu "N" za predmete u kazneno-popravnom postupku
kao mlađi službenik. Godine 1961. dobila je isti posao na Krivičnom
sudu "M" za maloljetnike gde je ostala do 1965. Tokom tog perioda
pohađala je studije prava na Univerzitetu u Buenos Airesu, gdje je
1964. na Fakultetu pravnih i društvenih nauka dobila titulu diplomiranog
pravnika. Godine 1965. počela je da radi u privatnoj praksi, ali
se 1969. vratila u sudstvo gdje je ostala do 1976. Te godine, nakon vojnog
puča u Argentini, sudija Argibay je smijenjena sa funkcije pravnog
savjetnika na državnom apelacionom sudu za predmete u krivičnom i
kazneno-popravnom postupku i narednih devet mjeseci je provela u pritvoru,
a da protiv nje nije podignuta optužnica.


Nakon
što je puštena na slobodu, počela je da radi kao advokat u privatnoj
praksi. Vratila se u sudstvo 1984. kada je imenovana za sudiju na Sudu
"Q". Godine 1988. unapređena je na funkciju sudije Državnog
apelacionog suda za predmete u krivičnom i kaznenopopravnom postupku,
na kojoj je ostala do 1993. Te godine je preuzela funkciju sudije na Sudu
broj 2 za usmene krivične procese, na kojoj je ostala do svog imenovanja
za sudiju MKSJ-a.


Sudija
Argibay je imala i bogatu karijeru u obrazovanju, koju je počela
1968. godine, u okviru opšteg programa koji je dr. Enrique Ramos Mejia
vodio na Odsjeku za krivično pravo na Univerzitetu u Buenos Airesu.
Radila je kao predavač i savjetnik na Univerzitetu, a bila je i član
Akademskog savjetodavnog odbora Višeg instituta za obrazovanje u sudstvu
na postdiplomskom kursu iz obavljanja sudskih dužnosti. Bila je na tom
položaju od 1998. do danas.


Njena
akademska karijera takođe obuhvata funkciju direktora Programa besplatnog
obrazovanja radnica i penzionerki koji je vodila Associacion Biblioteca
de Mujeres
(Udruženje biblioteka za žene) i mjesto predavača
na univerzitetima u Belgranu i Salvadoru. Godine 1998. postala je koordinator
Programa sudskog obrazovanja, koji je pokrenula Međunarodna fondacija
žena sudija.


Sudija
Argibay je takođe obavljala funkciju "ambasadora" u kampanji
za iskorijenjivanje nasilja, koju su vodili Instituto Social y Politico
de la Mujer
i UNIFEM. Posebno, bila je jedna od sudija na Tokijskom
tribunalu 2000. godine koji je odlučivao o odgovornosti japanskih
oružanih snaga za seksualno ropstvo nametnuto u zemljama na koje su tokom
Drugog svetskog rata izvršili invaziju.


*****