Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Flügge položio zakletvu

Saopštenje za javnost
VIJEĆA
(Isključivo za medije. Nije službeni dokument.)
 

Hag, 20. novembar 2008.
CVO/MOW/1291t


Sudija Flügge položio zakletvu


Sudija Christoph Flügge (Njemačka) danas je položio zakletvu kao stalni sudija Međunarodnog suda. Sudija Flügge, čije imenovanje stupa na snagu 18. novembra 2008., zamijeniće sudiju Wolfganga Schomburga koji se povukao s MKSJ-a.

Ovo imenovanje je izvršio generalni sekretar u skladu s članom 13bis, paragraf 2 Statuta MKSJ-a, u kojem stoji:

"U slučaju upražnjenog mjesta u sudskim vijećima među stalnim sudijama koji su izabrani ili naimenovani u skladu s ovim članom, nakon konsultacija s predsjedavajućim Savjeta bezbjednosti i Generalne skupštine, generalni sekretar na upražnjeno mjesto do kraja mandata imenuje osobu koja ispunjava kvalifikacije navedene u članu 13 Statuta."

Biografiju sudije Flüggea, kao i biografije svih ostalih stalnih i sudija ad litem, možete pronaći na internet stranici  Međunarodnog suda na: http://www.icty.org/sid/151

Međunarodni sud ima 16 stalnih sudija koje je izabrala Generalna skupština Ujedinjenih nacija, kao i sudija ad litem koju su postavljeni da postupaju u konkretnim predmetima.*****
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju
Za više informacija stupite u kontakt s našom Službom za medije/komunikacije
Tel.: +31-70-512-5343; 512-5356 Fax: +31-70-512-5355
- Elektronska pošta: press [at] icty.org