Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudija Niang imenovan u sudsko veće u predmetu Šešelj

VEĆA
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
(Isključivo za medije. Nije zvaničan dokument.)
Hag, 31. oktobar 2013.
CS/PR1587t

Sudija Niang imenovan u sudsko veće u predmetu Šešelj

Judge Mandiaye Niang

Vršilac dužnosti predsednika Međunarodnog suda, sudija Carmel Agius, danas je izdao odluku kojom je imenovao sudiju Mandiayea Nianga u sudsko veće u postupku protiv Vojislava Šešelja.

Vršilac dužnosti predsednika je takođe izrazio mišljenje da Pretresno veće treba da se konsultuje s optuženim u vezi s tim da li da ponovo saslušava izvođenje dokaza u ovom predmetu ili da nastavi postupak s novoimenovanim sudijom, kako je predviđeno pravilom 15bis(D). U ovoj odluci se dalje navodi da sâmo Pretresno veće treba da donese konačnu odluku o tome da li da se suđenje nastavi.

Vojislav Šešelj je 9. jula 2013. podneo zahtev kojim je zatražio izuzeće sudije Harhoffa iz daljeg postupka u tom predmetu. Predsednik Međunarodnog suda se 23. jula 2013. povukao iz razmatranja ovog zahteva i, u skladu s pravilom 22(A) Pravilnika o postupku i dokazima, imenovao potpredsednika Suda, sudiju Agiusa, da razmotri ovaj zahtev umesto njega. Komisija koje je imenovao sudija Agius je 28. avgusta donela odluku kojom je, većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije Liua, prihvatila Šešeljev zahtev za izuzeće sudije Harhoffa iz tog predmeta.

Sudija Jean-Claude Antonetti, i sudija Flavia Lattanzi,  dvoje preostalih sudija Pretresnog veća u predmetu Šešelj, podneli su 3. septembra 2013. Zahtev za pojašnjenje Odluke Komisije i vršioca dužnosti predsednika. Sudija Harhoff je istog dana Komisiji podneo sličan zahtev. Tužilaštvo je, takođe 3. septembra, vršiocu dužnosti predsednika podnelo zahtev za ponovno razmatranje i odgađanje primene ove Odluke. Potpredsednik je 6. septembra 2013. izdao nalog kojim je naložio ponovno zasedanje Komisije kako bi razmotrila zahtev Tužilaštva. Komisija je 7. oktobra većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije Liua, odbacila zahtev Tužilaštva od 3. septembra kojim je zahtevano ponovno razmatranje Odluke od 28. avgusta 2013.

Vojislavu Šešelju, vođi Srpske radikalne stranke, sudi se pred Međunarodnim sudom za ratne zločine koje je navodno počinio od 1991. do 1994. godine nad nesrpskim stanovništvom na velikim područjima Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Vojvodine u Srbiji. Njegovo suđenje je počelo 7. novembra 2007.

Sudija Mandiaye Niang iz Senegala je 30. oktobra 2013. položio zakletvu i imenovan je u zajedničko Žalbeno veće MKSR i MKSJ, nakon što ga je generalni sekretar Ujedinjenih nacija 11. septembra 2013. imenovao za stalnog sudiju Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR).


Nalog o imenovanju sudije u skladu s pravilom 15 (na engleskom)

Biografija sudije Nianga (na engleskom)

Podaci o predmetu